Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Tajemný národ Etrusků a jeho předpovědi

Tajemný národ Etrusků a jeho předpovědi

K olem 8. století před Kristem se na území dnešní Itálie objevuje nová kultura, která pozvedne technickou i uměleckou úroveň původně průměrně zaostalého obyvatelstva. Jde o Etrusky, kteří přišli neznámo odkud. Teorií o jejich původu existuje několik. Podle hypotéz měli přijít z oblasti severně za Alpami, podle jiné zase mají být původními obyvateli Apeninského poloostrova nebo dokonce připlout z bájné Atlantidy. Podle výzkumu a genetického testu vědec Alberto Piazza dochází k závěru, že původním domovem Etrusků by měla být Anatolie v jižním Turecku. Genetická spřízněnost poukazuje pouze na někdejší promísení více etnik.

Zajímavostí je, že odborníci dokázali rozluštit jejich písmo, ale jejich jazyk ovládal jako jeden z posledních římský císař Claudius (10 př. n. l.-54 n. l.). Nepodobá se žádnému ze starověkých jazyků středomořské oblasti.

Etruskové jsou považováni za tajemný a vyspělý národ s neobyčejnými schopnostmi. V době největšího rozmachu etruských městských států, v 7.- 6. století před Kristem, staví Etruskové na vyvýšených místech rozsáhlá města s pravidelnými ulicemi, chodníky a mohutnými hradbami. Dokonalé jsou i jimi vybudované odvodňovací a kanalizační systémy. Nemuseli by se za ně stydět ani Evropané v 18. století! Mezi etruské divy patří i znalost obloukové klenby či mosty delší než 25 metrů. Na jejich hrobkách dodnes nalezneme realistické sochy zesnulých či nádherné obrazy a mozaiky.

Proslulostí se těšili i kněží Etrusků - haruspikové. V antickém Římě plnili roli uznávaných věštců a rádců. Disponovali znalostmi etruské mytologie a náboženství, přírodních vědění, znalostmi dějin a věšteckého umění. Podle dochovaných římských a řeckých pramenů jsou etruští věštci ve svých proroctvích nebývale přesní a dosahují věhlasu daleko za hranicemi své země. Vděčí za ně svým rozsáhlým vědomostem a vzýváním tajemných vizí. Jejich nauka o věštění je nazývaná podle Římanů Disciplina Etrusca a podle legend pochází od božského chlapce Tagese, vnuka nejvyššího etruského boha Tinii. Několik sepsaných knih, které se měly týkat věštění z vnitřností obětovaných zvířat či z pozorování blesků, se bohužel nedochovalo. Také se měly popisovat zázraky a znamení. Etruskové věřili, že bohové dávají zasvěceným lidem určitá znamení o budoucích událostech. Podle nich nese barva, tvar, směr a místo zásahu blesku své skryté poselství. Tato zdánlivá „pověrčivost“, kdy existují mezi událostmi neznámé vztahy, nebyla neznáma ani švýcarskému psychoterapeutovi Carlu Gustavu Jungovi (1875-1961).

Haruspikové rozdělovali budoucnost svého národa do časových úseků, která mají ohraničovat tajemná znamení. Pochmurné události se skutečně přihodily. Začaly dobytím města Véje Římany a nakonec Římané ovládli všechna etruská města. Etruskové se stali druhořadými občany Římské říše. Některé znalosti stavitelské, umělecké a zvyky sice Římani převzali, ale etruská civilizace postupně zaniká až kolem roku 80 po Kristu zcela mizí. Právě tehdy má podle jejich proroctví skončit poslední etruský věk. Dokázali Etruskové předpovědět svůj zánik?

Jana Bičaniková


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

33
30_zahajeni_2609-163...
konf-bez-barier19
IMG_5427
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.