Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Školní výsledky, které kolikrát neodpovídají vlohám studenta

Školní výsledky, které kolikrát neodpovídají vlohám studenta

D ůležitým úkolem rodičů je, aby v období dospívání svých dětí objevili a rozvíjeli jejich nadání a schopnosti. Ideální by bylo, kdyby i děti měly řadu příležitostí a možností odhalit své zájmy a schopnosti a to nejen doma, ale i ve škole. Někteří dospívající bez větších obtíží mají jasnou představu o svých omezeních, ale i o svých silných stránkách, ale jsou tu i tací, kteří svoje nadání rozvíjet nechtějí. Děti v dospívání, které mívají podprůměrné výsledky ve škole, zpravidla prožívají spoustu i dalších potíží a bohužel mohou je provázet po celý život.

A ani vynucený nadprůměrný výkon u dětí, kdy se projevuje u těchto dětí strach ze selhání, úzkost, perfekcionismus není to nejlepší, protože vede k vyčerpání a konečný výsledek je ztráta výkonnosti. I přesto, že studijní výsledky dospívajícího přesahují jeho schopnosti a vedou k pocitu radosti a k důvodu to pěkně oslavit, bohužel, důsledky pro daného studenta bývají ničivé. Aby naše děti měly dobré výsledky ve škole, dle odborníků je zapotřebí k tomu mít schopnosti, správné pracovní postupy a zájem. Schopnosti se evidentně u jednotlivců liší a mít dobré pracovní nebo studijní dovednosti se člověk učí. Třetí podmínkou úspěchu ve škole je zájem a motivace našich dětí.

Problém bývá i v tom, že studenti nemají jasnou představu o svých schopnostech a silných stránkách a ani neví jak vlastně co nejlépe studovat a při tom využívat pomůcky či techniky, které mají k dispozici ke studiu. Většina učitelů zastává názor, že když se student ve škole nesnaží, jde o zřetelný příznak špatného rozvoje identity daného žáka. Takže hlavní příčiny špatných výsledků při studiu je nízká sebeúcta a sebehodnocení. Odborníci ale poukazují na to, že i nadměrně snaživý student může postrádat sebedůvěru a správný pohled na sebe sama, neboť mívá sklony své školní výsledky dávat do přímé souvislosti se svým vědomím vlastní ceny.

Dospívajícím se také nelíbí, když je jim bráněno, aby si prosadili svojí samostatnost, a nemají rádi, když jim udílíme úkoly, neboť oni přece sami vědí, co je pro ně dobré. Podle odborníků se na dosažení školních úspěchů podílí i faktory, jako je nezaměstnanost rodičů, chudoba, rozvod rodičů, znamená to tedy, že pro úspěch ve škole je nezbytná i podpora a stabilita rodiny. Rodinné okolnosti hrají při dosahování úspěchu ve škole hlavní úlohu. Zmatek v rodině totiž vede k negativismu a k špatným známkám ve škole. Rodiče, kteří věnují více energie hádkám než výchově svých potomků, prostě nenaplňují základní potřeby dětí. Ale i rodiče lhostejní k úspěchům svých dětí tak přispívají k omezení jejich schopnosti učení. A rodiče, kteří se zase jenom zaměřují pouze na svou vlastní kariéru a zájmy, způsobují u dítěte dojem, že je nemilované a nedoceněné. Protože děti dosahují nejlepších výsledků, když jsou naplněny jejich základní potřeby. Pokud tyto potřeby rodiče ignorují nebo popírají, poté výsledný stav jsou špatné známky, nebo to končí úplným odchodem dospívajícího ze školy. Symptomy u dětí jsou neúcta, neschopnost soustředit se, vzpírání se autoritě, nezájem o dobré výsledky během studia, slabá sebemotivace a neochota věnovat se důkladně studiu. Odborníci se shodují, že neuspokojené citové potřeby dětí jsou tou zásadní příčinou nedostatečných výsledků, nebo výsledku, na které, dítě nemá. Rodiče očekávající příliš mnoho, nebo kteří jsou neskutečně shovívaví tak u svých dětí neumějí vytvořit zdravý pocit úspěchu.

Dospívající, u kterého jsou naplňovány citové potřeby, má dobré výsledky ve škole. Mezi důležité citové potřeby lze zařadit: Bezpodmínečná láska – dítě se může vždy spolehnout na poskytování trvalé podpory a povzbuzení rodičů. Příjemné prostředí – děti potřebují být šťastné a v pohodě, tak se totiž stávají odolnější vůči tlaku a požadavkům ve škole. Uznání – za osobní úspěchy, podporuje u dětí sebeúctu.

Mladí lidé pozorují a kopírují životní styl, který vidí. Dospělí a jejich chování a vlastní stanoviska se pro ně stávají tím nejsilnějším vzorem. Na druhou stranu učitelé a rodiče dávající najevo negativní postoje, perfekcionismus, cynismus také formují tytéž postoje u dětí. Rodiče přehnaně ochranitelští nebo despotičtí také přispívají k potížím s dosažením úspěchu ve škole svých dětí, protože neustálá očekávání rodičů, může dětem vážně ublížit. Poněvadž, dítě pod tlakem, aby podalo co nejvyšší výkon, který je nad jeho schopnosti, tak akorát ztrácí naději, má pocity nedostatečnosti a vzrůstá u něho pesimismus.

Studium má být radost, ne povinnost. K dispozici je celá řada testů pro vyhodnocení intelektuálních schopností a výsledky z těchto testů mají dětem pomoci, aby zlepšily své studijní dovednosti.

Karin Šimovcová


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

IMG_5439
krajsky-odborn02
10_prijezd_2509-1720
76_2soutezni_den_290...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.