Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Kompostování bioodpadu

Kompostování bioodpadu

K aždý člověk vyprodukuje ročně přibližně 327 kg odpadu. Je pozoruhodné, že 45 % až 70 % z tohoto množství je bioodpad. Co je to vlastně bioodpad? Bioodpad ze zahrady je tráva, listí, plevel, zbytky rostlin jako kořeny a listy zeleniny, větve keřů i stromů a opadané ovoce. Za bioodpad z domácnosti se považují zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina a skořápky s vajec. Velice často tento odpad vyhazujeme společně s komunálním odpadem, který je následně odvezený na skládku nebo do spalovny. A to je špatně.

Proč je nutné odpad třídit
  • Kompostováním biologického odpadu se snižují náklady na sběr a svoz komunálního odpadu.
  • Na skládce se bioodpad rozkládá a tím vzniká metan, který uniká do ovzduší a způsobuje skleníkový efekt.
  • Když bioodpad vyvážíme na skládky, ztrácíme tím nevratně užitečnou surovinu, která by jinak mohla zúrodnit půdu. Kompostováním totiž vzniká kvalitní organické hnojivo – humus. Půda, která má nedostatek humusu, špatně zadržuje vodu, ta se nevsákne, ale steče po povrchu, a pak vznikají povodně.
  • Když chybí půdě humus, déšť snadno způsobí vodní erozi. To má za následek, že voda vyplavuje kvalitní svrchní vrstvy půdy a živiny. Erozí je ohroženo až 50 % zemědělské půdy v ČR.
  • Půda, která má dostatek humusu, dokáže v sobě udržet vodu i v době, když neprší a svítí slunce.
  • V případě, že spalujeme na zahradě listí, seno nebo větve, znečišťujeme životní prostředí.
Nejlepší je kompostovat v kompostéru. To je nádoba z plastu, která nemá dno. Kompostér je přikrytý víkem, které má regulaci vzduchu. Kompostér má rovněž boční dvířka, kterými se kompost vybírá, a boční otvory, které slouží k provzdušnění. Tyto otvory zabezpečují správný průběh kompostování. Na trhu je velký výběr kompostérů. Při jeho výběru je dobré zvážit, z čeho je vyrobený, jestli je dostatečně stabilní, kolik má provzdušňovacích otvorů a jaký má objem. Na trhu je jich velký výběr.

Některé obce dostávají dotace na pořízení kompostéru pro své obyvatele. To je moc dobře, protože tak lidi nebudou pálit bioodpad venku a znečišťovat ovzduší na kilometry daleko.

Využití kompostu je velké. Je vhodné ho na jaře přidat na záhonky se zeleninou, ke květinám, k ovocným keřům a stromkům. Rostliny a stromy tak zásobíme potřebnými živinami. Půda je pak kyprá, dobře přijímá a udržuje vodu.

Jarmila Jalowiczorová


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6231602
konf-bez-barier17
okolo-msk2011-104
p1140625
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.