Muzikoterapie

M uzikoterapie je terapie, kde se využívá vliv hudby na člověka. Je to vlastně léčba hudbou. Hudba je komunikace, která umožňuje oslovení a porozumění tam, kde jsou narušené běžné mezilidské vztahy. Je schopná proniknout do hlubší vrstvy osobnosti než mluvené slovo. Nejstarší zmínky o muzikoterapii pocházejí z Bible, kde David léčil hrou na harfu deprese krále Saula. Muzikoterapie může být aktivní nebo pasivní.

Pasivní muzikoterapie je poslech hudby. Je důležité poslouchat správnou hudbu, protože jen hudba, která se nám líbí, má na nás blahodárný účinek, například snižuje hladinu cholesterolu a rozšiřuje cévy. Vážná hudba například rozvíjí inteligenci. Není důležitý obsah díla, ale schopnost bezprostředně působit. Doporučuje se poslech klasicko-romantických skladeb od Beethovena, Chopina nebo Čajkovského. Tato díla vyvolávají intenzivní citové prožitky a reakce.

Při aktivní muzikoterapii člověk hraje na hudební nástroj nebo zpívá. Pokud člověk zpívá a hraje na hudební nástroj současně, tak uvolňuje tělo, podporuje brániční dýchání a ventiluje energii správným směrem. Člověk se snaží své pocity a emoce vyjádřit hudbou nebo tancem místo slovy. Hudba působí jako emoční ventil. Při muzikoterapii se používají klasické hudební nástroje, například klavír, kytara nebo etnické nástroje jako zpívající mísy. Tibetská zpívající mísa vydává zvuky, které jsou složené z alikvotních tónů a vibrací. Tyto tóny uvolňují stres, napětí a člověk má pocit radosti a uspokojení. Jako hudební nástroj se rovněž využívá lidské tělo, které nabízí velké množství zvuků jako tleskání, dupání a podobně.

Kurzy muzikoterapie
Kurzy probíhají individuálně, ve skupině nebo hromadně. Záleží na terapeutovi, jak hodinu vede. Ve skupinové terapii probíhá i vystoupení jednotlivce před ostatními. Tím se člověk učí překonávat strach, ostych a pomáhá mu to zvýšit sebevědomí. Je to pro něj osvobozující.

Hudba pozitivně ovlivňuje srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, motoriku, svalový tonus a termoregulaci. Zmírňuje bolest, strach, úzkost, pomáhá při léčbě poinferktového stavu a při tuberkulóze. Muzikoterapie se používa rovněž při léčbě alkoholizmu, toxikomanie a u autistických dětí.

Jarmila Jalowiczorová


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.