Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Věčně trvající proměna zvaná sukcese

Věčně trvající proměna zvaná sukcese

P roč mizí jezera a rybníky? V přírodě není nic stálejšího nežli změna. Mění se roční období, mladí živočichové dospívají, populace se zvětšují a upadají. Venkovská scenérie, na kterou si pamatujeme z dětství, již nemusí být stejná, a to nejenom z důvodu lidských zásahů. Vlastnosti přírody je neustálá proměna. Například v průběhu doby se zarybněné vody většiny dnešních jezer a rybníků můžou přeměnit v louky a lesy. Malé rybníčky se můžou změnit v suchou zem během několik málo let.

Když vzniká jezero nebo rybník (například, když bobři zahradí tok) jedná se většinou o nádrž naplněnou pouze s vodou s některými drobnými životními formami, jako jsou řasy, vodní hmyz a podobné organismy. Rostliny rostou a odumírají a jejich zbytky přidávají organické látky na dno nádrže.

Co vlastně znamená slovo sukcese?

Když rostliny rostou, mění své prostředí například vytvářením většího stínu nebo ovlivňováním úrodnostní půdy. Nakonec se místo stane méně vhodné pro rostliny, které tam právě rostou a vhodnější pro druhy s odlišnými požadavky. Protože semena a výtrusy se snadno přenášejí vzduchem, začne se tu dařit mladým rostlinám jiných druhů a celé společenstvo se mění. Nakonec převládne zcela nová skupina rostlin, které zvítězily v boji o světlo, vodu a živiny. S postupem změn vegetace dochází i ke změnám živočišných populací, neboť tím, jak se střídají rostliny, mění se také dostupná potrava a nabízený úkryt pro živočichy. Přírodní sukcese je řádný a předvídatelný sled změn v rostlinstvu osídlujícím určité území. Tyto změny pokračují tak dlouho, dokud se rostlinné společenstvo v určitém bodě neustálí a není dosaženo takzvaného klimaxového společenstva. Závisí na množství činitelů, zvláště na podnebí a půdních podmínkách, které rostliny patří do klimaxového společenstva. Trávy představují klimaxové společenstvo v euroasijské stepi a v srdci Severní Ameriky, smrky, jedle, a jiné severské stálezelené stromy dominují rozsáhlé oblasti jižně od polárního kruhu.

Kde lze vidět sukcesi v akci?

Měříme–li čas časomírou dní, odehrává se většina změn ve světě rostlin pomalu a ani je nezaznamenáme, pokud nejsou dokumentovány fotograficky nebo perem. Sukcesní změny však mohou být pozorovány i jiným způsobem – spíše v prostoru než v čase. Existují místa, kde lze na několika desítkách metrů pozorovat panorama přírody vyvíjející se po staletí. Takovým místem jsou písečné duny. Jsou to nejprve kopečky bez života, které vznikají na pobřeží působením větru a vln její sterilní písek je nepřátelský téměř ke všem rostlinám (také k živočichům kromě dočasných návštěvníků). Brzy však se na nich objevují trávy, které poléhavými stonky a síti kořenů zadržují částice písku.

Jaké síly můžou přerušit sukcesi?

Oheň, sopečné výbuchy, prachové bouře, vichřice, ledovce, záplavy, tedy jakékoli narušení vegetace může přerušit sukcesi a částečně nebo zcela obnažit půdu a nastavit znovu první stadia sukcese.

Jana Macková


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

30
konf-bez-barier21
narozky
P6265914
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.