Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc

N emoc je pojmenována podle Aloysiuse Alzheimera, který žil na přelomu 19. a 20. století a jehož přednáška se stala základním kamenem pojmu Alzheimerovy nemoci. Byl to Němec - psychiatr a patolog. Jeho jméno nám je povědomé ze známého vtipu a trochu nám načrtává, o jaké příznaky u této nemoci jde. K čemu u této závažné nevyléčitelné nemoci dochází?

V mozcích nemocných byla objevena senilní plaka a Alzheimer objevil neuronální klubka. S věkem se snižuje hmotnost i velikost mozku, klesá objem, snižuje se i tloušťka mozkové kůry. Při Alzheimerově nemoci probíhají podobné změny jako při stárnutí. Rozšiřují se rovněž mozkové komory. Změny jsou nápadnější u presenilních onemocněních. Atrofie (úbytek živé tkáně) v průběhu Alzheimerovy nemoci nastává zejména ve spánkovém laloku, následuje čelní lalok. Dochází k neuronální numerické atrofii, jak v mozkové kůře, tak v podkorových oblastech a je důsledkem poškození projekčních oblastí. Tato atrofie převyšuje atrofii doprovázející stárnutí. Velkou roli hraje při krátkodobém uchovávání informací a při prostorové orientaci hipokamus. Patří mezi první části mozku, která utrpí poškození. Na patogenezi se podílí aktivace mikroglií (buńky, které se zúčastní imunitních dějů v nervové soustavě) a tím tvorbě senilních plak, dále oxidativní stres (zvýšené množství Fe, Al, Pb v mozcích pacientů) a tvorba volných radikálů. Onemocnění začínající ve středním věku (40-65 let) = Presenilní Alzeheimerova nemoc, v pozdějším věku se názývá onemocnění Senilní demence Alzeheimerova typu, střední doba průběhu od prvních příznaků k úmrtí je 8 let.

Příznaky

Při mírném vývoji se objevuje porucha čerstvě uložených paměťových dat a porucha konfrontačního pojmenování (zjistitelné neuropsychlog. testy). Jazyk je zpočátku uchován, řeč je plynulá, ale obsahově prázdná. Význam slovních spojení je nutno hledat. Nemocní sami hledají slova. V počínajícím postižení nejsou poruchy paměti zřejmé. Pacient zapomíná jména lidí, které znal a zapomíná, kam odložil běžně užívané předměty. Klesá úrověň výkonu v náročných povoláních a složitějších sociálních povinnostech.

Při středně těžkém postižení jsou porucha v každodenní péči o sebe sama (např. při zacházení s penězi - poruchy při počítání z hlavy - odečítání), poruchy v orientaci v čase a osobou, povědomí o současném a minulém dění, neschopnost výkonu složitějších činností, opouštějí náročné závazky.

Při pokročilém postižení - poruchy vizuospaciálních funkcí: nemocní začnou bloudit, nenalézají cestu domů, zapomínají, jak se jde do míst, která navštěvovali desítky let. Potřebují pomoc při výběru vhodného šatstva. Při jídle a k cestě na toaletu nepotřebují pomoc. Další poruchy jsou: exekutivníh funkce vázané na čelní laloky: přestanou být schopni plánovat a sekvencovat i velmi jednoduché činnosti (vynechávání nebo záměna pořadí akcí v běžných domácích pracích - vaření nebo praní). Nevybavují si vlastní adresu, jména rodinných příslušníků. Nemocní jsou přesvědčeni, že jim nic není a léčbu odmítají (anozognozie - vážný chorobný příznak).

V těžké fázi onemocnění jsou to poruchy ne-kognitivních funkcí: deprese, paranoidní bludy a halucinace, agresivita. Jsou neklidní, bloudí a projevují útočnost vůči neznáným jevům. Nevybavují si již ani jméno svého partnera. Potřebují pomoc v každodenní péči.

Při velmi těžkém postižení klesá schopnost pacienta komunikovat s okolím. Vyhasnou všechny řečové funkce a postižený pak vydává pouze zvuky. Bývají apatičtí a nejsou schopni udržet oční kontakt a udržet se vsedě. Jsou inkontinentní a němí. Část pacientů v průběhu nemoci hubne (v důsledku změn hypotalamu mozku). V závěrečných fázích se objevují poruchy chůze, časté jsou epileptické záchvaty a myoklonus (prudké záškuby svalů).

Průkazná vyšetření pro stanovení diagnózy jsou neuropsychologická s doložením testů, průkaz změn chování a poruch každodenní aktivity, získaný od rodinných příslušníků, anamnéza, EEG - bývá normální nebo zpomalená aktivita, CT - důkaz progresivní atrofie mozku, stupeň postižení bílé hmoty, Magnetická rezonance, Pozitronová emisní tomografie (PET).

Terapie zahrnuje farmakoterapii, psychosocioterapii (kognitivní trénink a další behaviorální postupy), rehabilitaci tělesných funkcí a práci s rodinou, léčbu onemocnění vzniklých při základním onemocnění (mohou průběh zhoršit). Psychoterapie by měla být zaměřena na uchování běžných aktivit a návyků. Je třeba rozvíjet ty funkce, které ještě postiženému zůstaly nebo jsou málo postižené. Obsahem skupinové terapie bývá nácvik paměti a orientace a nácvik základních úkonů denní rutiny. Značný význam má edukace rodinných příslušníků. Pro nemocné je optimální, když mohou zůstat ve svém původním prostředí, mívají adaptační syndromy při přemístění např. do nemocnice.

V počátečním stádiu existují drahé léky, které podstatně oddálí rozvoj nemoci, na pokročilá stádia již léku není. Postiženému se podávají léčiva a preparáty, které podporují renegeraci mozkových buněk při poruchách paměti a krevní zásobení centrální nervové soustavy. K léčbě můžeme podávat výrobky z lecitinu, stromu Gingko biloba, houbu Korálovec ježatý (výzkumy prokázaly účinek), Gotu kolu (Pupečník asijský) aj. mozkové nutrienty. V naší republice existuje Česká alzeheimerovská společnost, která sdružuje příbuzné a pečovatele pacientů. Vývoj poznání genetiky choroby není ukončen, i když se v posledních letech značně ve výzkumu pokročilo.

Jana Bičaniková


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

img_3764
42_1soutezni_den_270...
edf-tour-2010-bielsk...
m-r-polsko2011-11
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.