Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Grafologie - Co vše se dá vyčíst z Vašeho rukopisu?

Grafologie - Co vše se dá vyčíst z Vašeho rukopisu?

A čkoliv dnes při psaném projevu nejčastěji bušíme do klávesnice počítače, psaný rukopis může o pisateli ledacos prozradit. Do našeho rukopisu se promítají naše aktuální emoce a způsob myšlení, temperament, vlohy, vztahy k jiným lidem, sklony k násilí, duševní poruchy a mnoho jiných skrytých znaků.

Většinou máme představu o tom, jací jsme, určitě však není nezajímavé se dozvědět něco více z grafologického rozboru. Grafologie není věda a liší se od písmoznalectví, které se zabývá identifikací pisatele. Je to projektivní diagnostická metoda, pomáhající při testování osobnosti. Každý z nás má určitý způsob verbálního vyjadřování a ten mimovolně dává do svého písemného projevu. Psaní je pohyb, který, když se automatizuje, začíná mít svůj osobitý výraz v závislosti na aktuálním psychickém stavu člověka a příslušné fixaci mozkových center.

V písemném projevu se dá např. objevit, jak je daný člověk odolný vůči stresu a extrémní zátěži, zda je citově zranitelný, jaká je schopnost jeho empatie, řešení problémů, organizace, zda je otevřený vůči svému okolí nebo není sám sebou, má o sobě falešné a nesplněné představy. Grafologové si všímají sklonu písma, tlaku, okrajů i čím píšeme, opakujících se znaků atd., které odráží aktuální emoční stav pisatele. Písmo se hodně liší, pokud ho píšeme v rozrušení a poté v klidu.

K rozboru se používají aktuálně psané texty A4, ale mohou se přiložit i starší poznámky k porovnání. Velký papír symbolicky představuje náš životní prostor a ukazuje, jak jej dokážeme naplnit a organizovat. K základním údajům patří pohlaví, věk, dosažené vzdělání a také, je-li pisatel pravák či levák. V textu, který je např. opisován z knihy, se vytrácejí důležité informace, jako je rychlost, větný nebo slovní impulz a další důležité znaky. Při své práci grafolog používá pravítko, úhloměr, kalkulačku i grafologické tabulky. K vyhotovení posudku pracuje grafolog s jedním písmem 10-12 hodin.

Píšete rádi fixou nebo tužkami, které „píšou samy“? Pak dle grafologů máte sklony vyhýbat se problémům a toužíte po klidném průběhu veškerých jednání. Vyhýbáte se konfrontacím mezi lidmi (na rozdíl od lidí, kteří vyhledávají psací potřeby, na které je třeba tlačit).

Nitkování - písmo mnohdy nejde přečíst, má podobu nitek. Doménou těchto lidí bývá intuice a často mají tendenci psát pro druhé tiskacím písmem, aby usnadnili přečtení obsahu.

Časté přeškrtávání - styl opravy poukazuje na pořádkumilovnost a vnitřní energii pisatele. Škrt jednou čarou či úplně, aby nebylo poznat, co je v textu napsáno, zase ukazuje na schopnost pisatele pracovat s chybou.

Příliš velké (vysoké) písmo - v celých slovech naznačuje, že pisatel potřebuje větší prostor pro sebe. Tím se vyznačují lidé, které v davu nepřehlédnete, bývají sebevědomí a středem pozornosti.

Extrémně úzká písmena - (nahuštěné písmo) poukazují na pisatelovy úzkosti.

Psaní jedním tahem - diakritika je tvořena dodatečně nebo je vpojená - je schopen vnímat souvislosti, větší orientovanost pisatele na vnější svět a lidi v něm.

Sklon písma - ukazuje na zaměření na vnější svět, také znak převažující extraverze. Doprava - čím více doprava, tím více zaměření na okolní svět. Při extrému ztrácí stabilitu, dívá se raději do budoucnosti než minulosti. Doleva - velmi neradi se citově otevírají lidem, kteří ještě nezískali jejich důvěru. Stahují se do sebe, lpí na minulosti. Kolmý rukopis - typické pro převahu introverze, rozumovost a udržování odstupu.

Koncovky slov - všimáme si odstupu mezi jednotlivými slovy i zakončení slova předchozího. Čím blíže jsou, tím bližší vztah mívá člověk k druhým lidem. Když koncovky chybí - může to být introverze, bojácnost se otevřít druhým lidem. Sklon k silnému individualismu. Ostrá zakončení znamenají skrytou agresivitu pisatele. Ostré protáhlé čáry na konci slova směřující dolů poukazují na umíněnost, neochotu komunikovat.

Toto je jen niterný výčet z toho, s čím grafolog pracuje a tyto znaky jsou jen orientační, neboť se zkoumá hlavně psaný styl každého jednotlivého písmena třeba arkádou, úhlovou vazbou či girlandou, zóny, šířky, délky i diakritiky atd., kdy grafolog vlastně písmo rozseká na jednotlivé znaky. Každá atypičnost, tvarová zvláštnost či nepravidelnost a různé kombinace v písmu mají svůj význam pro celkový rozbor. Komletní rozbor Vám může vypracovat pouze zkušený odborník. Bez znalostí z oboru psychologie je téměř nemožné sestavit grafologický posudek.

Jana Bičaniková


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

img_3691
cyklomaraton-k24-201...
P6231617
socialni-podnik01
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.