Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Často opakované požívání nadměrného množství alkoholu se může proměnit v boj na život a na smrt

Často opakované požívání nadměrného množství alkoholu se může proměnit v boj na život a na smrt

Z titulu by mohl leckdo vyvozovat, že v tomto článku bude řeč o opilosti nebo spíš o závislosti na alkoholu. Ty, kdo si to opravdu mysleli musím zklamat, spletli se. Tento článek se bude týkat daleko závažnějšího problému než je kocovina. Jmenovitě se bude jednat o otravu alkoholem. Možná si někteří z vás vzpomenou, že poslední článek, který jsem napsala, byl o otravách obecně. Zakončila jsem ho slovy, že otravu alkoholem považuji za samostatnou kapitolu, které věnuji celý svůj příští článek. Nyní to příště nastalo.

Říká se: „Všeho s mírou.“ U máločeho to však platí tak moc jako v případě alkoholu. Je smutné, že je spousta lidí, kteří si nedokáží nebo nechtějí vzít tato slova k srdci a řídit se jimi, a stále nebezpečí alkoholu podceňují. Někdo by mohl namítat, že v jsou daleko nebezpečnější věci než alkohol, třeba drogy. Samozřejmě, jenže drogy patří k těm věcem, kterých by se nemělo užívat ani s mírou. Někdo by mohl říct, že pár panáků nebo skleniček vína, či piva nemůže nikoho zabít ani mu ublížit. To jistě ne, ale pokud se někdo opíjí denně, určitě se nevyhne zdravotním potížím. Nemluvě o tom, jaký binec udělá alkohol v jeho mozku. Jsou lidé, pro které je alkohol přítelem, mnohdy nejlepším nebo dokonce jediným. Tehdy je to nejhorší. Je naprosto přirozené, že se lidé nejlepšího přítele drží a snaží se být s ním v kontaktu. V případě jediného přítele to platí dvojnásobně. Sklenička vína nebo piva může být skutečně občas dobrým a příjemným společníkem. Nesmíme však zapomínat, že alkohol patří k těm přátelům, kteří snadno zradí. Zrada přítele vždycky bolí. Ale když zklame přítel alkohol, taková zrada může stát daného člověka život.

Otrava alkoholem je nebezpečná a bývá smrtelná, ale její průběh je pomalejší, než se na první pohled zdá. Tato otrava má totiž dohromady tři stádia: excitační, narkotické a kómatozní. Zmíněná stádia mají odlišné tělesné i psychické projevy, podle kterých je můžeme rozeznat. V tom pomáhá samozřejmě i hladina etanolu v krvi.

Excitační stádium se dostaví za krátkou dobu po požití alkoholu. Dotyčný člověk je tělesně i duševně aktivnější, má pocit síly, sebejistoty a uspokojení. Zároveň však přestává být kritický a zodpovědný. Koordinace jeho pohybů je narušená a reaguje pomaleji. Narkotické stádium nástává, když dojde k prokrvení a pacientova kůže se začervená, především ve tváři. Chodí vrávoravě. Může vidět dvojitě, a trpět závratěmi, především má-li zavřené oči nebo pokud leží. Objem močení je větší a opilý někdy zvrací. Jeho reakce se ještě víc zpomalí, zato mu stoupne tlak i puls. Euforie, kterou osoba zažila během předešlého stádia je výrazně utlumená. Vystřídá ji lhostejnost a pasivita, ke které se přidá ztráta smyslu pro realitu. Kómatozní stádium poznáme podle toho, že pacient upadne do bezvědomí a motoricky zcela ochabne. Dýchá zhluboka a zpomaleně. V této fázi je nutná zvýšená opatrnost a ostražitost při zvracení, Opilý totiž může vdechnout žaludeční obsah a přestat dýchat.

Alkoholové hypoglykemické kóma je odvozeno z účinků etanolu. Mechanismus hypoglykemizujícího účinku etanolu je založený na potlačení tvorby krevního cukru, kyseliny mléčné a glycerolu v játrech. Toto kóma postihuje obvykle alkoholiky, kteří se opili na lačno. Snížení hladiny cukru v krvi se projeví po čtyřech až dvanácti hodinách od doby skončení pití.

Léčbu otravy alkoholem může zahájit i člověk, který se o postiženého stará. Pomoc spočívá ve vyvolání zvracení, dovoluje-li to relativně dobrý stav opilého a je-li daný člověk při vědomí. Pro vyvolání zvracení nemusíme takové osobě za každou cenu strkat prst do krku, můžeme mu dát napít slané vody a účinek by měl být stejný. V nemocnici je nutné excitovat a provést při tom provést sedaci Valiem. V případě, že by byly použity barbituráty nebo deriváty, dostavil by se opačný účinek. Pokud došlo k tomu, že se alkoholem otrávilo dítě a je při vědomí, podáme mu jednu desetinu (0,1)gramu Apomorphinu a jednu setinu (0,01) gramu Novadralu nebo mu dáme napít slané vody, abychom vyvolali zvracení. Je-li pacient v bezvědomí, musí lékaři především zajistit životní funkce a akutní metabolický rozvrat musí být kompenzován. Kompenzace spočívá v podpoře dechu a uvolnění dýchacích cest, podpoře oběhu, udržování teploty, vyvolání acidózy pomocí bikarbonátů, zavedení infuze proti šoku, případně v intubaci. Pokud se otrava alkoholem týká dítěte nebo je-li závažná, je nutné vyloučit alkohol z organismu. Postup při eliminaci je následující: Lékaři vypláchnou pacientovi žaludek, provedou forsírovanou diurézu. Pochopitelně vyrovnávají acidózu a bojují s hypoglykemii. Když se stav po tom všem nezlepší a v krvi je stále hladina alkoholu vyšší než 3,5 promile, přistoupí lékaři k dialýze, alkohol se totiž dá dialyzovat velmi dobře. Má-li však daný člověk v sobě 4 promile alkoholu nebo víc, provádí se u něj dialýza vždycky. Zvláštní indikace léčby nastává v případě déle zhoršeného dechu a při počínající insuficienci srdce a oběhu s připadnou hypotermií.

I při léčbě intoxikace a otravy alkoholem nebo opilosti se lze dopustit hyby. Chyby, které zde budou vyjmenovány jsou těmi nejčastějšími. První chybou je už samotný fakt, že dovolíme, aby se pacient dostal do stavu akutní otravy, a že zapomeneme na eliminaci alkoholu. Rovněž není vhodné podávat opilému „potencující substance“. Jedná se například o již zmíněné barbituráty, které účinek alkoholu ještě zvětšují. Nepodávejte morfium ani Distraneurin. Morfium působí depresi dechu a Distraneurin má sumační efekt. Za chybu je považováno i to, pokud nerozeznáme následné abstinenční delirium. Pozor si dávejte rovněž na látky, jakými jsou disulfiram, kalciumkarbinid, tolbutamid, fenylbutazon a na léky, které je obsahují. Tyto látky totiž odbourávání alkoholu blokují. A co může účinek alkoholu zesílit? Morfin, fenotiazimy, léky proti alergii a prostředky na spaní a na uklidnění.

Na co nesmíme zapomínat? U opilých lidí si musíme, kromě jejich současného stavu všímat i dalších závažných stavů a úrazu. Mám na mysli například poranění lebky nebo vnitřních orgánů, které způsobil pád v opilosti, či napadení útočníkem. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat také metabolické disharmonii třeba u diabetiků. Pokud by si člověk v podnapilém stavu nestěžoval na bolest, nedivte se tomu. Alkohol má totiž analgetické, vlastně narkotické účinky, což znamená, že působí proti bolesti. Osobě, která je pod vlivem alkoholu hrozí, že se dostane do stavu opojení nebo upadne do bezvědomí. Jistou, dalo by se říct, výhodou je, že po požití velkého množství alkoholu najednou, přichází efekt postupně. Pak je nejdůležitější nepřehlédnout zásadní změny stavu. Hovoříme zde například o útlumu dechu nebo o spánku, kvůli kterému se může opilý člověk zadusit vlastními zvratky.

Přemýšlela jsem, co říct závěrem a rozhodla jsem se, že použiji větu, kterou vyslovil jeden z nejslavnějších francouzských spisovatelů Honoré de Balzac. Tento významný muž prohlásil toto: „Lekáme se cholery, a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera.“ Tím nechci ani v nejmenším říct, že by se ze všech lidí měli stát abstinenti, to ne. Vždyť i lékaři tvrdí, že sklenička červeného vína zdraví prospěje. Ani bílé víno není špatné. Nevidím nic špatného na tom, když někdo zapije dobrý oběd pivem. I toho panáka si příležitostně můžete dát. Jen Vás prosím, dávejte si pozor, aby se z toho nestal zvyk. Alkohol může být součástí Vašeho života, ale ne každý den. Je nutné zkrátka dělat všechno pro to, abyste měli své pití pod kontrolou a nedopustit, aby Vám alkohol začal vládnout. O následcích jeho vlády si koneckonců můžete něco přečíst i v tomhle článku. A, jak jistě sami dobře víte, problémy, které tato metla lidstva způsobí nebývají pouze zdravotní, ale také osobní a společenské.

Krystyna Kędziorová


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P5303071
15
13-opava-jakartovice
socialni-podnik01
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.