Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Tupozrakost u dětí

Tupozrakost u dětí

V aše dítě trpí tupozrakostí, jak odborně nazýváme snížení zrakové ostrosti oka, obyčejně bez viditelných organicých změn. Na oku dítěte postiženého tupozrakostí nalezneme nejčastěji dalekozrakost nebo astigmatismus. I po vyrovnání těchto vad brýlemi není oko schopno rozeznat menší znaky optotypů, tj. tabulek, kterými měříme schopnost vidění oka.

Vidění druhého oka bývá zachováno, proto se vám možná zdálo, že vaše dítě vidí dobře a oční vadu jste nepozorovali. Obraz vznikající v jednom oku je tedy dobrý, ostrý, kdežto obraz vznikající ve druhém oku je neostrý. Déletrvajícím potlačováním horšího zrakového vjemu odvykne si hůře vidící oko pracovat, z nečinnosti poklesne ještě více jeho zraková ostrost a časem se v něm vyvine tupozrakost. Postižený se potom buď trvale nebo většinou dívá jen okem lepším a není schopen vidět perspektivně a plasticky, protože toto vidění je výsledkem spolupráce dobrého vidění obou očí. Nepřišel-li postižený tupozrakostí k úrazu nebo nevykonával-li práci nebo zaměstnání, které je zrakově náročnější, stávalo se mnohdy, že se jeho zraková vada dlouho nezjistila. Objevila se často až v dospělosti, kdy již nebyla schopna nápravy. Tupozrakost pak měla tragické následky, bylo-li náhodou dodatečně poraněno anebo onemocnělo lépe vidící oko.

Tupozrakost se může vyvinout buď samostatně jako následek včas nevyrovnané dalekozrakosti, nebo astigmatismu, nebo se šilháním. Někdy vznikne nejdříve tupozrakost a potom šilhání, jindy vznikne nejprve šilhání a jeho následkem je tupozrakost. Různých druhů tupozrakosti a šilhání je podle doby vzniku a příčiny mnoho. Některé druhy tupozrakosti jsou odstranitelné a potom je zásadou začít s nápravou co nejdříve, protože v dospělém věku nelze již se zlepšením počítat. Je-li dítě postiženo tupozrakostí se šilháním a je-li tupozrakost nižšího stupně, nejdříve se snažíme zlepšit zrakovou ostrost tupozrakého oka a potom přistoupíme k operaci. Jde-li o tupozrakost vyššího stupně, takže je neodstranitelná, napravujeme alespoň vadné postavení očí operací. Zraková ostrost se tím nezlepší, avšak upraví se alespoň kosmetická závada.

Šilhání může mít značně nepříznivé důsledky hlavně u dětí školního věku. Postižené děti bývají terčem posměchu a narážek spolužáků. Čím jsou starší, tím bolestněji nesou svůj nedostatek. Stávají se přecitivělými, trpí pocity méněcennosti, popřípadě i depresemi. Pokud je to možné, má být léčení ukončeno dříve, nežli si dítě začne svoji vadu uvědomovat a než dojde k poruchám chování.

Šilhavost vylučuje mladistvé z takového zaměstnání, v němž je důležitý vzhled; kromě toho si nemohou vybrat zaměstnání, které předpokládá dobré plastické a perspektivní vidění, jako např. doprava a některé průmyslové obory.

Provází-li šilhání tupozrakost, trpí dítě nejen postižením vzhledu, ale ještě dalšími obtížemi, jež z tupozrakosti vyplývají.

Silná jednostranná tupozrakost je vážná překážka v učení i hrách a postižené děti projevují nechuť ke čtení a psaní i k přesnější manuální práci. Rodiče si stěžují na horší, neurovnaný rukopis a na nepřesné kreslení, u starších na nepřesné rýsování. Pro dítě, dokončující školu, znamená těžká tupozrakost vyřazení z řady zaměstnání, a to je další nepříjemný poznatek. Postihne-li naneštěstí lépe vidící oko úraz, znamená to ztrátu zraku a invaliditu.

Jak dosáhneme úspěšného léčení

Někteří rodiče se domnívají, že tupozrakost lze odstranit pouhými brýlemi nebo operativním zásahem či podáváním nějakých léků. To je ovšem mylný názor. Tupozrakost oka u vhodných případů můžeme zlepšit jedině soustavným cvičením, které spočívá v tom, že se tupozraké oko namáhá a čím více se namáhá, tím rychleji se zlepší zraková ostrost.

Aby se tupozraké oko opravdu namáhalo, musíme dítěti zakrývat to oko, kterým vidí lépe. Tak bude všechna zraková námaha spočívat pouze na oku slabším, tj. tupozrakém.

Čím dokonaleji a čím lépe bude mít vaše dítě zakryté oko, kterým lépe vidí, tím více bude namáhat tupozraké oko a tím rychleji se jím naučí opět normálně dívat.

Od oka, které se nedívalo správně snad i několik let, nemůžeme chtít, aby se naučilo vidět dobře za několik týdnů. Nemáme-li okamžitý úspěch, nesmíme polevit, ale právě naopak - je třeba vyhledávat každou příležitost k tomu, aby dítě cvičilo tupé oko, a to tak, aby to pro ně bylo zábavné.

Chceme-li dosáhnout co možná nejrychlejší a nejtrvalejší úspěch, vyžaduje léčení mimořádný zájem i vypětí vůle, a to jak dítěte, tak i rodičů a vychovatelů.

Cartouche


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

18_zahajeni_2609-123...
img_9266
v-dolina2011-05
img_9055
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.