Osobní asistence = Východisko pro mnohé handicapované

T ento název „Osobní asistence“ znamená poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s mentálním, s fyzickým, s psychickým handicapem nebo samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům. Osobní asistenti se zaobírají pomocí všem těmto zdravotně, tělesně, mentálně, sociálně znevýhodněným lidem.

Jejich pomoc spočívá v překonávání každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, které zdravý člověk zvládá zcela automaticky a nijak o tom nepřemýšlí. V praxi jde například o pomoc při hygieně, ale i doprovázení k lékaři, pomoc při různých drobných úklidech, při nákupech, v pečování o sebe. Asistenti se v té chvíli stávají rukama, očima, ušima, či nohama klienta a pomáhají mu prožívat život hodnotně. Mohou nahradit i pečující rodiče.

Asistence je určena pro:

 • seniory
 • osoby s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením
 • osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze
 • osoby s některými typy psychického onemocnění (nutná konzultace s lékařem)

Asistenci si můžou objednat:

 • rodinní příslušníci
 • pečovatelské domy, organizace zajištující péči o seniory
 • nemocnice či další zdravotnická zařízení
 • organizace zajištující péči o klienty s různým typem znevýhodnění
 • cestovní kanceláře
 • hotely
 • zahraniční agentury, firmy pro své současné i bývalé zaměstnance
 • občané

Poskytované činnosti Slezské diakonie – Střediska TABITA Třinec

 • pomoc a podpora při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc s celkovou hygienou těla
 • pomoc při použití WC
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při přepravě jídla a pití
 • pomoc s úklidem a údržbou domácností a osobních věcí
 • nákupy, běžné pochůzky
 • doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady, instituce a zpět
 • pomoc a podpora rodičům v péči o dítě
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • asistence na vícedenních akcích mimo oblast působení střediska
 • přednášky na dané téma
 • duchovní a pastorační péče
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
Cílem osobních asistentů je umožnění nezbytného odpočinutí pečujícím osobám tím, že jejím blízkým, o které pečují, poskytnou pomoc a podporu při úkonech soběstačnosti a péči o vlastní osobu a podpoří rozvoj jejich dovedností, schopností či znalostí.

Karin Šimovcová


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.