Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Ucho může onemocnět jako každý jiný orgán

Ucho může onemocnět jako každý jiný orgán

K aždý člověk si přeje vidět, slyšet a hýbat se. Ráno si myjeme oči, někteří z nás nosí brýle nebo kontaktní čočky, aby lépe viděli. Provozujeme různé druhy sportů, abychom se udrželi v dobré fyzické kondici. Věnujeme však stejnou péči našemu sluchu? Někdo by mohl říct, že není třeba se tímto problémem příliš zabývat, protože uším „v podstatě nic nehrozí“. Bylo by skvělé, kdyby to byla pravda. Bohužel není tomu tak.

Sluchových vad je celá řada. Tyto poruchy se mohou objevit kdykoliv během života, ale lze je také získat během vývoje plodu (embryonálního stádia), porodu, těhotenství i v období po narození. Sluchová vada může být i vrozená.

Rozdělení sluchových vad:
  • podle stupně postižení (lehká nedoslýchavost, středně těžká nedoslýchavost, těžká nedoslýchavost, praktická hluchota a úplná hluchota). Stupeň Prvních čtyř poruch závisí na počtu decibelů, které je daný člověk schopen slyšet. Úplná hluchota nastává, pokud ucho nevnímá žádný zvuk.
  • podle místa postižení (Zmíním se o něm později.)
  • podle doby vzniku

Jak již bylo řečeno, jeden ze způsobů dělení vad sluchu je podle místa postižení. V takovém případě rozeznáváme tři typy postižení: převodní neboli konduktivní, senzoneurální neboli percepční a smíšené (kombinované). Ačkoliv se to na první pohled nezdá, je toto dělení velmi důležité. Právě na typech vad totiž závisí, jakými prostředky a do jaké míry lze vadu odstranit, zmírnit nebo přinejmenším kompenzovat. Následující část článku se bude týkat pouze převodních poruch.

Převodními poruchami nazýváme poruchy, jejichž příčina se nachází v zevním nebo středním uchu. Při těchto poruchách bývá poškozen nebo znemožněn převod zvuku do středního ucha, proto se jim říká převodní. Lidé, kteří jimi trpí, často pociťují v uchu bolest a mívají z něj i výtoky. Tato skupina lidí nejvíce používá sluchové pomůcky (sluchadla), protože slyší pouze hlasitější zvuky.

Převodní poruchy vzniknou nejčastěji kvůli tzv. Obstrukci neboli ucpání zvukovodu. K obstrukci dojde, pokud se v uchu nahromadí ušní maz a vytvoří mazovou zátku, která brání zvuku dostat se k bubínku. V takovém případě je nejlepším řešením vyhledat lékaře a spolehnout se raději na jeho prostředky než na vlastní síly. Pokud se do ucha dostane např. hmyz, nebo jiné cizí těleso, doporučuje se stejný postup.

Akutní zánět středního ucha bývá rovněž častou příčinou převodní poruchy. Tato nemoc bývá sice běžná, především u dětí, a obvykle se vyléčí bez následků. Při častých a opakovaných zánětech však mohou nastat komplikace, které způsobí trvalou sluchovou vadu. Nebezpečnější je ale vznik chronického středoušního zánětu, neboť součástí tohoto onemocnění je vždy prasknutí bubínku. Tento fakt znamená riziko, že porucha sluchu bude trvalá.

Další příčinou převodních poruch je Otoskleróza. Tato nemoc se vyskytuje hlavně u mladých lidí a nedoslýchavost u ní způsobuje přestavba kosti labyrintu.

Vrozené vady zevního a středního ucha, které jsou různého stupně a bývají spojené s poruchou vývoje středního ucha také mohou být příčinou výše zmiňovaných poruch sluchu. To už však není tak časté. Sluch může být kromě toho poškozen i při úrazu hlavy.

Je čas přejít k dalším dvěma stupňům postižení

Percepční (senzoneurální) sluchové poruchy

Vznikají v případě poškození vnitřního ucha nebo sluchové dráhy. Jsou následkem porušení vnímání zvuku, neboli percepce. Proto je nazýváme percepčními. U těchto poruch je velmi důležité přesně určit místo, kde se nacházejí. Místem může být přímo hlemýžď a jedná se o kochleární nedoslýchavost. (Cochlea znamená latinsky hlemýžď.) Dalšími místy vzniku bývají sluchový nerv za hlemýžděm nebo sluchová dráha a poruše se říká retrokochlearní nebo také centrální. Nachází se totiž v mozku, zároveň v centrálním nevrvovém systému. Je-li porucha ve sluchové dráze za nervem v korové a podkorové oblasti CNS, hovoříme o poruše centrální

Zajímavý je fakt, že percepčních poruch je daleko větší množství než převodních. Je také obtížnější tyto poruchy diagnostikovat a léčit je. Z toho důvodu se nyní budeme zabývat jejich příčinami, které mohou být různého druhu.

Příčiny percepčních poruch sluchu u dětí

Dědičnost, kde k přenosu vady může dojít dvojím způsobem. U dominantního přenosu stačí nemoc jednoho rodiče. Progresivní heredodegenerativní nedoslýchavost je typickým příkladem, daného způsobu přenosu. Stupeň i projevy u této nemoci mohou být mírné, bez viditelných změn, ale může nastat i hluchota. Trochu jiná je situace u sporadické hluchoněmosti. Aby vznikla, musí se spojit dva poškozené geny. Toto postižení však není běžné v naší zemi, protože se vyskytuje nejčastěji v případech, kdy sňatek uzavírají příbuzní. Takto postižený člověk je hluchý už od narození a mívá postižené i jiné orgány. Dědičnou poruchu sluchu lze zjistit pomocí genetického vyšetření, které podstoupí rodiče i plod.

Nejčastějším důvodem postižení vývoje sluchu v průběhu těhotenství jsou nemoci způsobené viry. Snad nejnebezpečnější z těchto nemocí jsou zarděnky, které mohou způsobit vážné poruchy, dokonce i hluchotu. Podobné poškození může vyvolat virus chřipky, to ale není tak časté. Infekci však mohou způsobit i nevhodné léky, úrazy, toxické látky nebo ozáření matky. Tyto vlivy jsou nebezpečné pouze v prvních třech měsících těhotenství. Porucha může začít i během porodu, pokud se vyskytnou komplikace, kvůli kterým dojde k přidušení novorozence a zároveň k poškození vnitřního ucha. Tato část ucha je totiž velmi citlivá na nedostatek vzduchu.

Kojenci mají sluchový orgán zranitelnější a tudíž je snadnější jej poškodit. Zvlášť nebezpečná jsou velmi účinná antibiotika. Takové léky se však v současnosti kojencům podávájí pouze v případech, kdy infekce ohrožuje život.

Příčinou percepčních sluchových poruch u starších dětí bývá buď zánět mozkových blan (hlavně u meningokových infekcí) nebo uraz hlavy. Pokud se při zánětu mozkových blan dostane infekce do vnitřního ucha, následkem je vždy hluchota. Navíc je tato nemoc spojená s nadměrným růstem kostí v hlemýždi, což představuje další komplikace. Při úrazech hlavy zase hrozí otřes labyrintu a trvalé poškození jeho funkce. Ani zde nelze vyloučit ohluchnutí, které nastává v případě zlomeniny kosti skalní. (V této kosti je uložen labyrint.)

Příčiny percepčních poruch sluchu u dospělých

Dospělí mají obvykle sluch poškozený z jiných důvodů než děti, ačkoliv to není pravidlem. Nejčastější jsou tzv. cévní příčiny. Jedná se o nedostatečné prokrvení a tím pádem i nedostatek kyslíku ve středním uchu, které je na tento problém velmi citlivé. Jak již bylo řečeno. Lidé mající tyto potíže hůře slyší především vysoké tóny. Onemocnění může přicházet postupně, ale může nastat i náhle. Tehdy je situace komplikovanější, neboť bývá zasaženo celé sluchové spektrum. Při okamžitém zahájení léčby se porucha obvykle zlepší, dokonce i zcela upraví.

Zní to téměř neuvěřitelně a někteří z vás se tomu možná budou dost divit, ale dalším nejběžnějším faktorem, který poškozuje sluch dospělých je prachobyčejný hluk. Nadměrný hluk může rovněž náš sluch poškodit nečekaně, například když nám někdo vystřelí přímo u ucha. Ale poškozování může být i dlouhodobé a mnohdy o něm ani nevíme. Velmi často se stává, že pracujeme v hlučném prostředí, posloucháme hlasitou hudbu z walkmanů nebo na diskotékach atd. Většinou se výborně bavíme a vůbec si neuvědomujeme, jak právě v tu chvíli náš sluch dostává zabrat. Chránit své uši před nadměrným hlukem je zkrátka nutnost. Nejběžnější pomůckou jsou chrániče sluchu, které jsou povinné pro pracovníky v hlučných provozech, s hlasitými stroji, ale také na střelnicích. Vůbec nejlepší ovšem je pobývat v nadměrém hluku co nejméně.

Občas se stane, že postižení sluchu „přiletí ze vzduchu“, protože jej způsobí virové onemocnění, kdy viry infikují nervovou tkáň. Čím dál častěji k tomu stačí těžká chřipka nebo příušnice. Kromě toho existují látky, které mohou mít rovněž na zdraví našich uší velmi negativní vliv, a s kterými lidé se lidé stýkají v běžném životě. Jedná se o tzv. látky ototoxické. Mezi tyto látky nepatří jen určité druhy léků, například antibiotik, ale také dlouhodobé užívání acylpirinu, těžké kovy (hlavně rtuť) a organická rozpouštědla. Navíc ani u dospělých nesmíme zapomenout na dědičné poruchy.

Jak jistě víte, stáří je obdobím, kdy lidé mívají nejrůznější zdravotní problémy. Potíže se sluchem nejsou výjimkou. Vysoký věk je naopak jedním z hlavních faktorů, kvůli kterým dochází k vadám sluchu. Je to naprosto přirozené a bohužel se tomu nedá zabránit. Nejběžnější poruchou je nejspíš stařecká nedoslýchavost (presbyakuze). Určitě se vám už stalo, že jste u starého člověka dlouho zvonili, a on neotevřel. Nebo jste mu telefonovali, a on to nezvedl. Nemuselo to však znamenat, že nebyl doma, nýbrž že zvonění neslyšel. Nezlobte se na něj kvůli tomu. Lidé trpící stařeckou nedoslýchavostí totiž neslyší vysoké tóny, které vydávají zařízení jako je zvonek, telefon, pískající rychlovarná konvice atd. Právě proto bývá někdy obtížné se s lidmi vysokého věku domluvit, zvláště když mluví současně více lidí nebo když rozhovor ruší jiný hluk. Jejich nemoc je příčinou toho, že nedovedou rozlišovat jednotlivé hlásky a někdy i rozpoznávat jednotlivá slova.

Kombinované sluchové poruchy

Není vyloučeno, že se převodní a percepční nevyskytnou zároveň na stejném uchu. V takovém případě se jedná o třetí kategorii vad sluchu, tzv. kombinovanou poruchu. Porucha je zapříčiněná dlouhodobým chronickým středoušním zánětem, při kterém bakteriální toxiny časem způsobí poškození vnitřního ucha. V důsledku toho se k převodní poruše přidá i percepční.

Nemocí sluchového ustrojí a příčin jejich vzniku je samozřejmě mnohem víc. Nedoslýchavost může být jen jedním z příznaků postižení. V tomto článku byly uvedeny pouze nejzávažnější a nejčastější příčiny a postižení.

Krystyna Kędziorová


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

v-dolina2011-21
16
03-opava-jakartovice
konference-karvina05
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.