Beskydy pro všechny

U ž od dětství nás obklopuje životní prostředí, vždyť kdo z nás si například nehrál na louce nebo v lese. Již ve školce a na základní škole jsme se seznamovali s florou a faunou, nejprve jsme se jí učili pojmenovávat a poté rozdělovat do různých skupina a pak jsme se vydali do přírody a poznávali nejbližší chráněné oblasti. Největší chráněnou oblastí v Moravskoslezském kraji je Chráněná krajinná oblast Beskydy.

Chráněná krajinná oblast Beskydy (CHKO Beskydy) se rozprostírá na ploše 1 160 km2 a je po Šumavě druhou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Nachází se na se na moravsko-slovenském pomezí v horské části Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků, v jihovýchodní části Moravy na části okresů Vsetín, Frýdek-Místek a Nový Jičín. CHKO Beskydy byla zřízená 5. března 1973.

Beskydy tvoří západní část Karpatské soustavy. Tato část je geologicky mladým pásemným pohořím, vzniklo působením několika fází tzv. alpinského vrásnění z usazenin moře koncem druhohor a ve třetihorách.

Podnebí Beskyd určuje jejich poloha v centru Evropy. V této části kontinentu se střetávají vlivy klimatu kontinentálního a oceánského. Velká část území se počítá do kategorie chladných. Jenom nepatrná část území na severovýchodním okraji a nižší polohy Valašska se zařazují do okrsků mírně teplé oblasti. Nejnižší průměrnou roční teplotu v Beskydách 2,5 °C má Lysá hora. Celá oblast je bohatá na srážky. Lysá hora s průměrnou hodnotou 1 532mm za rok se řadí k srážkově nejbohatším místům naší republiky. Beskydy jsou také oblastí s nejbohatší sněhovou pokrývkou. Souvislá sněhová vrstva se na hřebenech drží 150 až 180 dní. Průměrná délka slunečního svitu je přibližně 1 600h za rok.

Území Beskyd bylo původně pokryto rozsáhlými lesy, v nižších a středních polohách listnatými a smíšenými, v nejvyšší polohy tvořily tzv. karpatské smrčiny. Také dnes lesy pokrývají přibližně 60% jejího území.

Z obojživelníků je pro Beskydy typický skokan hnědý a čolek horský. Na tomto území se vyskytuje také čolek karpatský. Od roku 1973 jsou zde pozorováni medvědi a podle přesvědčivých důkazů v Beskydech i několikrát přezimovali.

Také lidé s hendikepem mohou prožít na území CHKO Beskydy zajímavý den. Mohou vyjet na vrchol Lysé hory, která je nejvyšším vrcholem Beskyd autobusem či projet naučnou stezku pro tělesně postižené a matky s kočárky ve Valašském Meziříčí.

Vladislav Ryška


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.