Cvičení s Jaroslavem Wojnarem * Projekt Podané ruce 2018 * Zooterapie Euroklíč
Rubriky Knižní novinky

Knižní novinky

Říkanky pro upevnění hlásek (Portál)

Říkanky pro upevnění hlásek
Jitka Tučková

K, G, CH a měkčení
Pro děti se závažnějšími řečovými obtížemi, tj. s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči či s mentálním postižením, je náročné reprodukovat básničky, které obsahují obtížně vyslovitelná slova.

Celý článek...

 

Hrajeme si a tvoříme s hádankami (Portál)

Hrajeme si a tvoříme s hádankami
Jindřich Balík

Rozvíjíme tvořivost předškolních dětí

Soubor veselých a půvabných hádanek doplňuje množství otázek, úkolů, aktivit rozvíjejících tvořivost v oblasti verbální, pohybové i výtvarné.

Celý článek...

 

Když naše dítě nemluví plynule (Portál)

Když naše dítě nemluví plynule
Viktor Lechta, Barbara Králiková

Koktavost a jiné neplynulosti řeči

Přibližně u 5% lidí se někdy v životě objeví delší nebo kratší dobu trvající problémy s plynulostí řeči. Může se jednat o koktavost, breptavost nebo příznak jiného druhu narušené komunikační schopnosti, ale může jít také o přirozený jev – „normální“ neplynulost jako průvodní znak vývoje řeči dítěte.

Celý článek...

 

Vnitřní svět traumatu (Portál)

Vnitřní svět traumatu
Donald Kalsched

V knize se autor zabývá obrazy, jež se často objevují ve snech a fantaziích lidí, kteří prošli traumatickými životními okolnostmi. Poukazuje na skutečnost, že právě obrazy, které měly zprvu ochranný charakter, se mohou stát destruktivními a přispívat k prohlubování traumatu postižené osoby.

Celý článek...

 

Dotisky 6/2011 (Portál)

Dotisky:

Mentální retardace
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
Cvičení pro rozvoj řeči
Tančím tak rychle, jak dokážu

 

Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra (Portál)

Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra
Nancy J. Patrick

Tipy a strategie pro každodenní život
Člověk s autismem má potíže s tím, aby dobře porozuměl tomu, co vidí, slyší a prožívá. Potíže vyplývající z poruchy autistického spektra (PAS) výrazně ovlivňují zvládání běžných sociálních situací, do kterých se lidé dostávají. Nedorozumění vedou ke konfliktům a desinterpretacím, případně k izolaci člověka s PAS.

Celý článek...

 

Nová cesta k léčbě šikany (Portál)

Nová cesta k léčbě šikany
Michal Kolář

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, jejímž základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování.

Celý článek...

 
Více článků...
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Pozvánka na besedu

Náhodné obrázky z naší Galerie

06
img_9253
priprava2011-02
IMG_5429
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.