Cvičení s Jaroslavem Wojnarem * Projekt Podané ruce 2019 * Zooterapie Euroklíč
Rubriky Knižní novinky Molière & / 7 převyprávěných her v historických souvislostech

Molière & / 7 převyprávěných her v historických souvislostech

Molière & / 7 převyprávěných her v historických souvislostech

Renáta Fučíková

Druhý díl pětisvazkové edice „Největší dramatici“ představuje výběr pěti her jednoho z nejslavnějších francouzských dramatiků, Jeana-Babtiste Poqueloina, známého pod jménem Molière. Doplňují je dvě neméně proslulá díla jeho současníků Cid od Pierra Corneille a Jean Racinova tragédie Faidra. Převyprávěla je, historickými vstupy doplnila a nádhernými ilustracemi obohatila Renáta Fučíková, přičemž zvolila způsob přístupný především starším dětem a mládeži.

Pět nejoblíbenějších Molièrových her – Škola pro ženy, Tarfuffe neboli Svatoušek, Misantrop, Lakomec a Zdravý nemocný je představeno svěží formou komiksu, díky němuž příběhy rychle gradují. Křehké, rytinu připomínající kresby vystihují dějovou linku i klíčové situace a poskytují dostatečný prostor pro fantazii. Kromě samotných her jsou v knize rovněž zmíněny důležité reálie francouzských dějin 17. století. Čtenář se seznámí s charismatickým Králem Slunce, Ludvíkem XIV., panovníkem, který pohnul Francií i světem kupředu. Nahlédneme do života významných osobností, podílejících se nemalou měrou na vývoji tehdejší politiky a poznáme i život střední vrstvy poddaných. Autorka čtenáře seznamuje s některými fakty i mimo obor historie, zmiňuje tehdejší ceremonie, zvyklosti, zábavu, kulinářství, ale také vysokou prestiž různých odvětví francouzského umění.

Víte například, kdo byly „preciózky“, v kolika letech dosáhl Král Slunce plnoletosti, co definoval jeho zákon Code Noir, z kterých myšlenek vyšlo učení jansenistů, kde se nachází Akádie a proč se osidlovala, jak se zrodila pantomima nebo se vyvíjela francouzská móda? Odpovědi spolu s dalšími zajímavostmi přináší úchvatná kniha, vycházející s podporou Ministerstva kultury ČR.

Renátu Fučíkovou historie fascinuje a se zaujetím ji studuje v odborných monografiích, aby ji se stejným nadšením zpřístupnila široké veřejnosti. Jako oceňovaná ilustrátorka se mimořádně zdařilým způsobem zhostila úkolu popularizovat historii již v prvním svazku edice věnovaném Shakespearovi. Po knize Molière & se můžeme těšit ještě na tři další díly, v nichž ožije odkaz Čechova, Goetha a Antického divadla.

Slavnostní prezentace výpravné publikace se konala 20. února 2018 v pražské Literární kavárně Řetězová za přítomnosti autorky, odpovědné redaktorky Radky Fialové a kmotra Igora Bareše, který nadchl přednesem úryvků z knihy a popřál jejím čtenářům nerušený klid k četbě.

Vyšehrad 2018, 192 s.

Text a foto z prezentace knihy: Dana Vondrášková 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6231601
rovna_prava_pro_vsec...
v-dolina2011-11
16
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.