Tělo Východu, Mysl Západu

Tělo Východu, Mysl Západu

Anodea Judith
Psychologie a systém čaker jako cesta k sobě samému

Duchovní učitelka a vizionářka dr. Anodea Judith (nar. 1952 v Ohiu) s více jak dvacetiletou terapeutickou praxí využívající východní nauky se západní psychologií, patří mezi nejuznávanější odborníky v oblasti čaker a jejich interpretace. Napsala několik knih, pořádá přednášky po celém světě a poskytuje školení pro terapeuty i další zájemce. Její průlomová, zcela unikátní práce přináší ucelený pohled Západu na prastarý a dokonalý systém čaker z Východu, aby každému přinášel co největší prospěch a užitek.

Systém čaker vznikl v Indii před čtyřmi tisíci lety. Spolu s praktikováním jógy učí, jak aktivovat harmonické proudění životadárné energie v našem těle. Sedm základních energetických center lze vnímat jako „spojovací most mezi nebem a zemí, duchem a hmotou, myslí a tělem.“ Smyslem knihy je čtenáře naučit, jak jejich energie funguje, co ji může narušovat, nebo naopak obnovovat a posilovat.  
Autorka fundovaně, a přitom srozumitelně vysvětluje, jakým způsobem je možné obnovit původní životní sílu, narušenou v důsledku stresujícího životního stylu a reakcí na zátěžové situace. Systém sedmi hlavních čaker, rezonujících se sedmi základními stavy vědomí, představuje jako „propojení vnitřních a vnějších světů a jejich uspořádání vůči sobě – jak v rovině spirituální, tak mentální, emocionální a fyzické“. Bere přitom na zřetel pohled současné západní psychoterapie na faktory oslabující psychiku i tělesné zdraví - závislosti, fyzické a sexuální zneužívání, sexualitu, mužskou emancipaci, rodinnou dynamiku, spiritualitu ad.

V léčivém procesu využívá dr. Judith kromě hluboké znalosti práce s energií čaker rovněž poznatky z bioenergetiky, hlubinné psychologie, psychoterapie, mytologie, sociologie a mystické spirituality. Propojuje to nejlepší z učení Východu a Západu a nabízí propracovaný západní přístup k diagnostice a léčení čaker, jehož teorii považuje za nejvíce univerzální, neboť se soustřeďuje současně na tělo, mysl i duši. Důležité informace jsou zde přehledně členěny a každé čakře je věnován potřebný prostor, v němž jsou popsány její vlastnosti, základní témata, charakterová struktura, příčiny narušení toku energie včetně traumat a zneužití i další podnětné poznatky. Autorka osvětluje, jak se projevuje přebytek či naopak nedostatek vnitřní energie a seznamuje s druhy cvičení, terapií či afirmacemi obnovujícími vyrovnané a léčivé působení čaker. Odhaluje pro názornost mnoho osobních příběhů a reálných událostí, s nimiž se čtenář může ztotožnit. Přínosná kniha obsahuje názorné tabulky, text provázejí motivující citáty slavných osobností. Závěrem nechybí poznámky a bibliografie včetně prací přeložených do češtiny.

Jedinečná publikace poskytuje ucelené informace o působení „duhového mostu“ sedmi hlavních center čaker, jejichž energii nás autorka učí poznávat a využívat ve prospěch svého fyzického zdraví i k rozvíjení naší duchovní stránky. Je určena každému, kdo se o tento systém životní energie ovládající tělo i prostor mimo něj zajímá a chce ho využít pro své zdraví a štěstí.

Maitrea 2017, 558 s.

Dana Vondrášková
 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.