Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Knižní novinky Láska, agrese, deprese

Láska, agrese, deprese

Láska, agrese, deprese

Niek Brouw
Objevování svobody, znovunabytí zdraví


Niek Brouw (nar. 1943), známý nizozemský lékař a vědec vytvořil na základě znalostí vlivu psychiky na zdraví účinnou metodu, poskytující člověku nový pohled na možnosti, jak lze pochopením emocí a pružnému přizpůsobení se dané situaci posilovat psychickou odolnost.

Autor objasňuje úzce propojený vztah mysli, duše, ducha a těla. Čím lepší je emocionální vývoj člověka, který se utváří již v raném dětství, tím větší je jeho stabilita v životě. Mnohem lépe se vyrovnává se změnami, s nimiž je konfrontován, jako například ztráta blízkého, rozvod, odchod ze zaměstnání, či s jinými stresujícími a traumatizujícími událostmi. Záměrem knihy je motivovat čtenáře, aby procítěním emocí pochopili, co jim sdělují a dokázali toho využít v případě sklíčenosti, agrese, strachu a deprese, ale také preventivně k posílení dobré duševní i fyzické kondice.

Tři základní emoce typické pro naše ego – láska, agrese a deprese - se projevují v každém z nás s odlišnostmi, neboť zpravidla ani dva lidé nereagují na týž podnět stejně. Přestože do cizích emocí se většinou dokážeme vcítit, u vlastních se to leckdy nedaří. Pokud však svým pocitům dostatečně nenasloucháme, může to vést k nespokojenosti, psychickým problémům a v dlouhodobějším důsledku i k onemocnění. V kapitole o zacházení s emocemi doktor Brouw radí, jak pozorováním rozlišit vlastní pocity a ty, které jsme převzali pod vlivem rodiny nebo společnosti a nalézt svoji autenticitu. Zajímavý poznatek osvětluje, jak například znalost pocitů únavy, apatie, bolesti hlavy či deprese, může být člověku prospěšná. Autor zároveň upozorňuje, že „Psychologická rovnováha nemůže existovat, jsou-li všechny emoce směrovány navenek, ale ani tehdy, jsou-li všechny směrovány dovnitř. O psychologické rovnováze můžeme mluvit díky těmto dvěma různým směrům a tomu, jak se střídají.“ Podrobně vysvětluje, jak tento proces funguje a poukazuje na to, že „Musíme časem přijmout tolik energie, tj. tolik emocí typických pro ego, kolik jich vydáme navenek. Vstup se musí rovnat výstupu.“ Jen tak si udržíme vnitřní rovnováhu. Tento fakt pro snadnější porozumění ozřejmuje na jednoduchých a běžných příkladech, jež i my sami známe ze svého života.

Zaujmou také informace, proč naše nesprávné rozhodnutí, vyvolané očekáváním druhých a v rozporu s naším vnitřním cítěním, vede k psychické nepohodě. Jsou-li přitom emoce správně vyhodnoceny a pochopeny, mohou naopak prospívat jako zdroj nové energie. Autor objasňuje, jak rozeznat poruchu vnitřní rovnováhy narušující zdraví a uvádí, že lze nemoc zvládnout i tím, že ji přijmeme „jako nezbytnou přestavbu naší rovnováhy“. Nabízí k tomu vítaný návod systémů, jak pracovat například s bolestí, strachem, nespavostí, nezvládnutou sexualitou a doporučuje praktický nácvik pozorování – Jak znovu získat emoční rovnováhu.

Maitrea 2017, 166 s.

Dana Vondrášková
 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

krajske_shromazdeni_...
m-r-polsko2011-01
26_zahajeni_2609-162...
okolo-msk2011-108
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.