Způsob bytí

Způsob bytí

Carl Ransom Rogers
Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele

Známý americký psycholog a psychoterapeut, autor teorie osobnosti soustřeďující se na pojem „já“, proslul jako jeden ze zakladatelů humanistické psychologie a patřil mezi nejvlivnější myslitele 20. století. Jeho psychoterapeutický přístup se orientuje na důvěru v člověka, neboť „Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté.“

Byl přesvědčen, že „lidé, kteří jsou akceptováni a oceňováni, záhy začínají mít větší zájem o své vlastní self. Je-li lidem empaticky nasloucháno, umožní jim to mnohem spolehlivěji naslouchat proudu vnitřních zážitků. Jakmile člověk porozumí a váží si sebe sama, bude jeho self v souladu s jeho prožíváním. Tak se tento člověk stane opravdovějším a autentičtějším. Tyto vnitřní tendence a terapeutovy postoje umožňují člověku stát se mnohem úspěšnějším při změně vlastního self. Důsledkem je větší volnost k proměně v opravdovou, celistvou osobnost.“

V duchu toho, že „Dobrý život je proces, ne stav bytí,“ jak zmiňuje ve své knize Být sám sebou (vyjde v nakladatelství Portál), přistupuje k člověku z pozice empatického, pomáhajícího lékaře a věří v osobnostní růst druhých, v individuální svobodu a seberealizaci.

Ve své stěžejní knize Způsob bytí, která v nakladatelství Portál vychází ve druhém zrevidovaném vydání, se Carl R. Rogers (1902-1987) dělí o zkušenosti ze vztahů s ostatními lidmi, o pocity ze stárnutí, kořeny své filozofie a také o osobní pohled na „skutečnost“. Seznamuje čtenáře se svými profesionálními názory a aktivitami, kdy staré pojetí „terapie zaměřené na klienta“ se změnilo v „přístup zaměřený na člověka“. Další části publikace jsou věnovány podnětům týkajících se výchovy ve vzdělávacích institucích a na závěr autor sděluje svůj názor na drastickou proměnu naší kultury v souvislosti s dosud ne příliš známými posuny vědeckého myšlení a s novými objevy v řadě dalších oblastí.

Co se týče vzájemného vztahu dvou lidí, je pro autora „nanejvýš důležité tvořivé, aktivní, citlivé, správné, empatické a nehodnotící naslouchání. Cítím, že jsem-li schopen druhému naslouchat, mé vlastní já roste, stejně jako je osvobozeno a posíleno, naslouchá-li mi někdo tímto způsobem.“
V knize zveřejňuje osobní zkušenosti, svoji filozofii mezilidských vztahů a rozebírá aspekty přístupu k člověku včetně šesti portrétů – představujících pro něj cenné poznatky, z nichž každý je jiný, ale všechny svým způsobem dokreslují určitou otázku.

Ačkoliv Carl Rogers psal pro psychoterapeuty, jeho knihy uvítali také zdravotní sestry, ženy v domácnosti, podnikatelé, kněží, ministři, učitelé, mladí lidé a další čtenáři. Přesvědčil se - a druhé vydání tohoto díla u nás to dokazuje -, že z knihy mají užitek miliony lidí na celém světě. Jeho myšlenky jsou totiž užitečné nejen pro odborníky psychoterapeuty, ale mohou být platné i pro manželství, rodinu, školu, administrativu, vztahy mezi kulturami či zeměmi. Za svoji přínosnou celoživotní práci mezinárodního rozsahu byl navržen na Nobelovu cenu míru.

Dana Vondrášková
 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.