Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Knižní novinky Způsob bytí

Způsob bytí

Způsob bytí

Carl Ransom Rogers
Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele

Známý americký psycholog a psychoterapeut, autor teorie osobnosti soustřeďující se na pojem „já“, proslul jako jeden ze zakladatelů humanistické psychologie a patřil mezi nejvlivnější myslitele 20. století. Jeho psychoterapeutický přístup se orientuje na důvěru v člověka, neboť „Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté.“

Byl přesvědčen, že „lidé, kteří jsou akceptováni a oceňováni, záhy začínají mít větší zájem o své vlastní self. Je-li lidem empaticky nasloucháno, umožní jim to mnohem spolehlivěji naslouchat proudu vnitřních zážitků. Jakmile člověk porozumí a váží si sebe sama, bude jeho self v souladu s jeho prožíváním. Tak se tento člověk stane opravdovějším a autentičtějším. Tyto vnitřní tendence a terapeutovy postoje umožňují člověku stát se mnohem úspěšnějším při změně vlastního self. Důsledkem je větší volnost k proměně v opravdovou, celistvou osobnost.“

V duchu toho, že „Dobrý život je proces, ne stav bytí,“ jak zmiňuje ve své knize Být sám sebou (vyjde v nakladatelství Portál), přistupuje k člověku z pozice empatického, pomáhajícího lékaře a věří v osobnostní růst druhých, v individuální svobodu a seberealizaci.

Ve své stěžejní knize Způsob bytí, která v nakladatelství Portál vychází ve druhém zrevidovaném vydání, se Carl R. Rogers (1902-1987) dělí o zkušenosti ze vztahů s ostatními lidmi, o pocity ze stárnutí, kořeny své filozofie a také o osobní pohled na „skutečnost“. Seznamuje čtenáře se svými profesionálními názory a aktivitami, kdy staré pojetí „terapie zaměřené na klienta“ se změnilo v „přístup zaměřený na člověka“. Další části publikace jsou věnovány podnětům týkajících se výchovy ve vzdělávacích institucích a na závěr autor sděluje svůj názor na drastickou proměnu naší kultury v souvislosti s dosud ne příliš známými posuny vědeckého myšlení a s novými objevy v řadě dalších oblastí.

Co se týče vzájemného vztahu dvou lidí, je pro autora „nanejvýš důležité tvořivé, aktivní, citlivé, správné, empatické a nehodnotící naslouchání. Cítím, že jsem-li schopen druhému naslouchat, mé vlastní já roste, stejně jako je osvobozeno a posíleno, naslouchá-li mi někdo tímto způsobem.“
V knize zveřejňuje osobní zkušenosti, svoji filozofii mezilidských vztahů a rozebírá aspekty přístupu k člověku včetně šesti portrétů – představujících pro něj cenné poznatky, z nichž každý je jiný, ale všechny svým způsobem dokreslují určitou otázku.

Ačkoliv Carl Rogers psal pro psychoterapeuty, jeho knihy uvítali také zdravotní sestry, ženy v domácnosti, podnikatelé, kněží, ministři, učitelé, mladí lidé a další čtenáři. Přesvědčil se - a druhé vydání tohoto díla u nás to dokazuje -, že z knihy mají užitek miliony lidí na celém světě. Jeho myšlenky jsou totiž užitečné nejen pro odborníky psychoterapeuty, ale mohou být platné i pro manželství, rodinu, školu, administrativu, vztahy mezi kulturami či zeměmi. Za svoji přínosnou celoživotní práci mezinárodního rozsahu byl navržen na Nobelovu cenu míru.

Dana Vondrášková
 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P5303066
rakousko2011-18
rakousko2011-14
rakousko2011-05
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.