Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Knižní novinky Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku (Portál)

Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku (Portál)

Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku
Jitka Suchá

Zábavné hry pro cvičení paměti v každém věku

Kniha známé autorky obsahuje praktický popis různých skupinových her na procvičení kognitivních funkcí jak u dětí různého věku, tak u dospělých. Hry jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, podle toho, jaká kognitivní funkce je převážně procvičována, jedná se o hry, pro něž je potřeba alespoň menší skupinka účastníků.

V úvodu každé kapitoly je vždy pár slov o jednotlivé kognitivní funkci, dále jsou uvedeny nejrůznější hry na její podporu a v závěru kapitoly další možnosti, jak tuto kognitivní funkci procvičovat též individuálně a v praktickém životě. Dále kniha obsahuje popis některých paměťových technik – mnemotechnik i s popisem, jak je možné je trénovat se skupinou lidí. Jsou uvedeny hry jednodušší i náročnější, které mohou hrát jak zdraví lidé, děti a dospělí, tak i osoby s určitým handicapem, např. lidé s určitou kognitivní poruchou nebo demencí nebo mentálně postižení atd.

Jitka Suchá je držitelkou certifikátu Trenér paměti. Vystudovala ergoterapii a fyzioterapii. Od roku 1997 pracuje jako vedoucí denního stacionáře pro seniory. Je autorkou knih Cvičení paměti pro každý věk (Portál, 2007), Trénink paměti pro každý věk (Portál, 2008) a Trénujte si paměť (Portál, 2010), publikuje odborné články.
___________________________________________

ROZHOVOR s Mgr. JITKOU SUCHOU


autorkou knihy Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku

Paní magistro, jste autorkou už několika knih o tréninku paměti (připomeňme Trénujte si paměť nebo Cvičení paměti pro každý věk). V čem se Vaše nová kniha liší od předchozích?

Všechny předchozí knížky byly určeny jak pro trenéry paměti a podobné profese, které se věnují programům kognitivního tréninku, tak i pro veřejnost, kohokoliv, kdo si chce procvičit mozek. Tato nová kniha je určena spíše pro profesionály, protože obsahuje popis různých her, kterými je možno cvičit paměť se skupinou lidí. Zase je ale výhoda, že na rozdíl od předchozích knih, tato obsahuje také hry použitelné i u dětí nebo jen u dětí. Inspiraci v ní tedy mohou najít také učitelé, vychovatelé nebo vedoucí různých dětských kolektivů.

Jak byste doporučila s knihou pracovat?

V knize jsou jednotlivé hry označené stupni obtížnosti 1-3, takže to je první věc, podle které by se měli čtenáři orientovat. Samozřejmě ale každý, kdo se věnuje vedení podobných aktivit, zná účastníky svých lekcí a posoudí nejlépe, zda je dané cvičení vhodné. Dále je určitě dobré střídat různé hry z různých kapitol, které jsou vždy zaměřené na jednu kognitivní funkci, jež je převážně zatěžována, aby se mozek trénoval komplexně. U většiny her jsou uvedeny i některé konkrétní příklady k okamžitému použití, další varianty pro opakované hraní se stejnou skupinou lidí si šikovný trenér lehko vymyslí.

Máte bohatou praxi v oblasti tréninku mozku – jste certifikovanou lektorkou kurzů, spolupracujete např. s Českou alzheimerovskou společností nebo Akademií J. A. Komenského, Vaše knihy se výborně prodávají. Čím si vysvětlujete zájem, který v dnešní době lidé tréninku paměti věnují?

Je pravda, že momentálně trénování paměti zažívá veliký boom. A zájem o něj se netýká jen seniorů, ale jde napříč věkovým spektrem. Velkou práci, co se týče osvěty, dělá předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Ing. Steinová. Myslím, že i proto, že se o problémech s pamětí v médiích hodně mluví, se i mladší lidé nestydí přiznat, že jejich mozek nefunguje tak, jak by asi měl, a snaží se o nějaké řešení.

Dá se paměť opravdu „vytrénovat“? Je rozdíl, jak na trénink paměti reagují lidé mladí, ve středním věku a starší lidé?

Ano, dá. U většiny lidí, i starších, lze cvičením paměť zlepšit. Samozřejmě jiná situace je u lidí s onemocněním mozku, např. Alzheimerovou chorobou, tam je mozek postupně více a více poškozován chorobným procesem a úkolem trenéra paměti je spíše udržovat a podporovat to, co je ještě zachováno. Pravidelná duševní aktivita je ale významným faktorem v prevenci Alzheimerovy choroby a podobných onemocnění. Jinak rozdíly mezi mladšími a staršími účastníky kursů nejsou nijak výrazné. Snad jen v tom, že děti jsou zpravidla o maličko kreativnější než starší lidé, mají větší fantazii a starší lidé zase více využívají svých zkušeností a dlouhodobé paměti.

Co všechno má vliv na správnou funkci mozku?

Naši mozkovou činnost ovlivňuje mnoho faktorů, např. stres, špatná koncentrace pozornosti, zhoršení smyslové výkonnosti třeba ve vyšším věku, únava, přítomnost bolesti, biorytmy, také vztah k dané informaci, kterou si máme zapamatovat. Každý z nás si samozřejmě mnohem lépe pamatuje to, k čemu má blízko, co ho baví, zajímá. Ale nejhorší pro paměť je nečinnost, nedostatek vhodné stimulace.

Proč nás vlastně paměť někdy zrazuje? Nemyslím z důvodu nemoci nebo zranění, ale všichni asi občas zažíváme stavy, kdy si na něco nemůžeme vzpomenout, nebo období, kdy víc zapomínáme…

V drtivé většině máme potíže s pamětí ve chvíli, kdy dané informaci nevěnujeme dostatečnou pozornost. Třeba jsme ve stresu a myslíme přitom na něco jiného, co nás momentálně zatěžuje, anebo děláme více věcí najednou, přitom se snadno na něco důležitého zapomene. Zejména muži mohou mít s touto tzv. rozdělenou pozorností potíže. Také se někdy, když zrovna procházíme nějakým méně šťastným životním obdobím, může vlivem akutní deprese zpomalovat psychomotorické tempo. Zkrátka dnešní doba na nás klade velké nároky a měli bychom se naučit více relaxovat. Pro správně fungování mozku je totiž nutný i dostatečný spánek a velkým přínosem je i pohyb.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů a nápadů na další užitečné knihy.

Praha, únor 2012
 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

krajsky-odborn08
P6231601
konf-bez-barier06
19
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.