Otázky, které byste měli lékaři položit před operací (Ordinace.cz)

J e normální se bát operace a narkózy. Ani sebevětší strach by vás ale neměl ochromit natolik, abyste se nezeptali lékaře na několik nezbytností.

„Operace nebo jakýkoli jiný výkon prováděný v anestézii, lidově narkóze, bývá zejména pro nezkušené pacienty často zdrojem obav. K nim ale není důvod – lékaři i ostatní zdravotníci jsou zkušení a dobře kvalifikovaní, takže přehnaný strach je ve většině případů zbytečný.

Na druhé straně – jde o vaše zdraví a vaši bezpečnost, takže je určitě na místě dostatečná obezřetnost a znalost vašich práv. Jistě nelze rozsáhlou přípravu realizovat vždy – tam, kde se jedná o akutní výkon, není čas na prověřování kvalit personálu či nemocnice jako takové. Přesto byste měli vy, případně vaši blízcí dbát na to, abyste měli maximální možný pocit bezpečí,“ říká na úvod MUDr. Ferdinand Polák, náměstek pro zdravotní péči, lékař pro intenzivní péči ve VFN, který zodpověděl i několik dalších otázek.

Čtěte také: Při čekání na operaci vás nikdo nesmí předběhnout


Co byste doporučoval pro pacienty, kteří jsou před operací hodně nervózní? Měli by uvažovat o nějaké „pilulce“?

„ Především doporučuji důvěřovat lékařům a nestresovat se zbytečně. Někdy je vhodné si před operací vzít tabletku na uklidnění – večer nebo až ráno, podle doby operace. Nikdy si ji ale neberte sami, poraďte se vždy s anesteziologem.“

Je opravdu nutné před narkózou nejíst a nepít?

„To je zcela zásadní pravidlo. Především při celkové anestezii, kdy máte vyřazené obrané reflexy, by hrozilo velké nebezpečí zvracení a vdechnutí zvratků. Následky by mohly být tragické. U částečné, tedy svodné anestezie, je sice toto riziko výrazně nižší, ale i tak na tomto pravidle trváme. Nikdy totiž není jisté, zda z nějakého důvodu nebude třeba pacienta nakonec přeci jen uspat.“

Může anestezii ovlivnit užívání některých léků – třeba těch na úpravu tlaku?

„Ano, s vlivem různých léků i celkového tělesného stavu je třeba počítat. Anesteziolog proto před zahájením podávání anestezie musí dobře znát váš zdravotní stav i všechny léky, které užíváte.“

Jak se vůbec tělo chová v narkóze?

„Podle povahy operace a její bolestivosti volí operatér nejen způsob anestezie, ale i její hloubku. Při dobře vedené anestezii je tělo vlivem léků v jakémsi útlumu. Přirovnání ke spánku není sice přesné, ale jistá podobnost zde přeci jen existuje.“

Lidé se často bojí následků narkózy. Má nějaké vedlejší účinky – a za jak dlouho odezní?

„To je velmi individuální. Po krátké celkové anestezii je probuzení záležitostí několika minut. Efekt epidurální anestezie přetrvává několik hodin. Některé méně významné účinky mohou přetrvávat i déle. Pokud jde o vedlejší účinky, tak se mohou vyskytnout – stejně jako u jakéhokoli léku, ale vždy záleží na konkrétním léku. Jedním z časných nežádoucích účinků je pooperační nevolnost či zvracení.“

Na co by se před operací měl pacient operatéra vyptat?

„Před každým výkonem by s vámi měl promluvit lékař, který jej bude provádět. Ten by vám měl vysvětlit, jaký výkon doporučuje provést a proč, jaká jsou rizika. Měl by vám nastínit i další varianty a jejich rizika. Pokud nerozumíte nějaké odborné terminologii, požádejte lékaře, aby vše vysvětlil srozumitelně. Je povinen na vaše dotazy odpovědět. Jediná hloupá otázka je ta, která nebyla položena! Nebojte se, že ho rozzlobíte – naopak, pokud na váš dotaz reaguje nevhodně, je to možný signál toho, že se nejedná o dobrého odborníka. Nezapomeňte se též zeptat na obvyklou délku pobytu v nemocnici, na výskyt bolestí po výkonu a také na to, za jak dlouho po výkonu budete moci pravděpodobně znovu pracovat. Součástí pohovoru je sepsání formuláře tzv. informovaného souhlasu, kde jsou základní informace o výkonu uvedeny. Pokud je na to čas a vy máte pocit, že si potřebujete operatérovy informace promyslet, případně je konzultovat s někým dalším, požádejte ho o posečkání se sepsáním informovaného souhlasu. Nicméně si pamatujte – až do zahájení výkonu máte právo souhlas kdykoli odvolat.“

Čtěte také: O své léčbě máte právo rozhodnout

Je ještě někdo, s kým budeme před operací mluvit?

„Jestliže bude výkon prováděn v anestézii nebo tzv. lokální, či svodné analgezii, čeká vás ještě rozhovor s anesteziologem. Ten by vám měl vždy vysvětlit, které varianty anestézie jsou možné a pokud to dovoluje průběh operace, dal vám i vybrat. I výsledkem tohoto pohovoru je váš podpis pod informovaný souhlas.“

Může při těchto rozhovorech lékaře někdo zastoupit?

„Ne, všechny výše uvedené informace vám vždy musí dát lékař, nesmí být zastoupen například zdravotní sestrou.“

Někteří pacienti se bojí, že se operatér splete a udělá zákrok na druhé ruce či ledvině – o tom koloje mnoho strašidelných historek…

„Bohužel, jsou známy případy, kdy došlo k záměně pacienta při výkonu nebo k záměně strany či orgánu, na kterém se výkon provádí. K takovým případům dochází u nás i v zahraničí. Lze jim předejít jedině pečlivou přípravou ze strany zdravotníků a dostatečnou vás jako pacienta. Nebojte se zeptat operatéra či ošetřujícího lékaře, jak je zajištěna prevence tzv. stranové záměny. Obvykle se na operované straně udělá výrazná značka na kůži. Aby se nestávalo, že si personál splete pacienta, můžete dostat při nástupu na výkon identifikační plastový náramek.“

Co byste měli vědět před operací

  • Brnění, snížena citlivost v končetině nebo omezení pohybu mohou být důsledek polohy, ve které musíme ležet při operaci, a nemusí mít s anestezií nic společného.
  • Obezita a kouření jsou při anestezii významné rizikové faktory.
  • Epidurální anestezie či analgézie může začít působit pomaleji – většinou nastupuje do 20 minut, ale někdy i déle. Výhodou je, že pomocí katétru zavedeného do páteřního kanálu můžeme její efekt prodloužit i na několik dní.
  • Jste-li hodně nervózní, lékař vám může na noc před operací předepsat takzvanou  premedikaci - léky zklidňující strach a úzkost.
  • Před celkovou anestezií byste měli absolvovat pohovor s anesteziologem a podepsat informovaný souhlas.
  • Celková anestezie, laicky „narkóza“, není rizikovější než ostatní typy anestezií.
  • Riziko nějakých zdravotních komplikací je u anestezie vždy, ale při spolupráci s dobrým lékařem ho lze minimalizovat.
  • Při předoperačním pohovoru bychom se měli anesteziologa zeptat na všechny nejasnosti a také mu sdělit svá přání ohledně typu anestezie. Když budou reálná, určitě k nim přihlédne.
  • Odklad déle plánované operace sice není nic příjemného, ale snížení hrozby komplikací stojí za to.  Například silně obézním lidem, kteří mají podstoupit operaci kolen, lékař jistě doporučí, aby alespoň část nadbytečných kil shodili.

Zdroj: Ordinace.cz


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.