Lékaři došli k překvapivému závěru, že Parkinsonova nemoc začíná v nose (Ordinace.cz)

P arkinsonova nemoc nezačíná v mozkových centrech řízení pohybu, ale v nervových buňkách, které zajišťují čich. Poté patologické změny postupují do žaludku a následně přes bloudivý nerv do mozku.

Tohle zjištění může jednoho dne otevřít možnost diagnostikovat tuto nemoc o mnoho dříve a předejít jejímu dalšímu rozvoji,” uvedl prof. Reichmann, president Evropské neurologické společnosti (ENS) na 22. kongresu ENS, který se konal v Praze. „I proto mluvíme nově identifikovaných rizikových faktorech, jako je například kysličník uhelnatý nebo mangan či některé viry a bakterie. Parkinsonova choroba velmi pravděpodobně vzniká na podkladě kombinace genetické predispozice k zvýšené citlivosti a vlivů z prostředí. S každým takovým objevem jsme blíže k vizi jak nových genových terapií, tak efektivních preventivních strategií.”

První data o dříve opomíjených příznacích

Výzkum se nyní také intenzivně zaměřuje na příznaky, spojené s Parkisonovou nemocí, které byly dosud často opomíjené. „Poprvé jsme schopní prezentovat konkrétní data,“ řekl prof. Reichmann.

Mezi nejčastější projevy patří:
 • ztráta čichu (90 %),
 • inkontinence (50 %),
 • zácpa (u 45 procent pacientů),
 • impotence (30 %),
 • generalizovaná bolest (30 %),
 • deprese (30 %),
 • anhedonie - tj. neschopnost příjemného prožívání (30%),
 • demence (která postihuje téměř všechny nemocné v konečné fázi choroby),
 • dvojité vidění (10 %),
 • mastná pokožka,
 • excesivní pocení.

„Poslední výzkumy ukazují, že tyto příznaky, a z nich nejvíce deprese a demence, mají na kvalitu života pacientů ještě větší dopad než poruchy pohybu. Proto potřebujeme posílit sledování a léčbu těchto obtíží. Nemůžeme zasáhnout u všech, ale máme efektivní léčbu pro depresi, zácpu a nadměrné pocení. Nástup demence také může být oddálen a testuje se nový lék, který může přinejmenším přispět k zmírnění ztráty čichu.”

Čtěte také: Neurostimulace pomůže od bolesti, na kterou nic nezabralo

Miliony lidí v Evropě trpí depresemi, bolestmi hlavy a poruchou spánku

Neuropsychiatrické choroby jsou v Evropě na vzestupu. Podle posledních odhadů zasahují 81 milionů lidí a náklady s nimi spojené dosahují téměř 800 miliard Euro. Tyto informace zazněly od expertů, kteří se sešli v Praze na kongresu Evropské neurologické společnosti. Nárůst neuropsychiatrických chorob, který téměř nabývá charakteru epidemie, stále pokračuje. „Poslední odhady Evropské rady mozku ukazují, že v 27 zemích EU a Švýcarsku, Norsku a Islandu je jimi zasaženo 81 milionů lidí, tedy téměř 16 procent populace, která čítá 514 milionů obyvatel,” řekl prof. Dr. Heinz Reichmann, president Evropské neurologické společnosti (ENS) na 22. kongresu ENS. Na 3000 odborníků z celého světa se sešlo v Praze, aby diskutovalo o nejnovějším vývoji v této oblasti. „Ekonomické škody, které neuropsychoatrické nemoci způsobují, nejsou menší než 798 miliard Eur. Tyto gigantické náklady mohou být kontrolovány jen důslednou prevencí a zesíleným výzkumným úsilím.” Šedesát procent této částky tvoří tzv. přímé náklady - léčba pacientů, péče o ně. Zbylých 40 procent připadá na náklady nepřímé, především ztrátu produktivity. Tento poměr se u různých diagnóz liší.

Seznam nejčastějších chorob vedou úzkost, bolesti hlavy, deprese a poruchy spánku. Podle posledních údajů 61,3 milionu Evropanů trpí úzkostí, téměř 40 milionů migrénou, 45 milionů poruchami spánku, 33,3 milionu afektivními poruchami, např. depresí. Dvacet milionů somatoformními nemocemi, tedy přítomností různých tělesných příznaků bez prokázaných organických změn, 15,5 milionu závislostmi a 6,3 milionu demencí. A jsou zde další závažné choroby jako epilepsie (2,6 milionu), cévní mozková příhoda - tu každý rok utrpí 1,3 milionu Evropanů a 7 milionů osob žije kvůli ní s handicapem, Parkinsonova nemoc (1,2 milionu), roztroušená skleróza (přibližně 540 000), neurosvalové choroby (260 000) a k tomu je nutné připočíst 1,2 milionu lidí s mozkem poškozeným úrazem.

Pacienti s Parkinsonovou nemocí, která je jedním z hlavních témat zasedání neurologického kongresu, mají důvod k opatrnému optimismu. Nové poznatky o vzniku a vývoji této choroby skýtají naději, že brzy bude k dispozici lék, který bude schopen minimálně významně zpomalit rozvoj onemocnění. Inovativní terapie dovolí lepší kontrolu typických poruch pohybu a dalších doprovodných příznaků, které až dosud byly často opomíjeny.

autor: Renata Vyšínová, ordinace.cz


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.