Důležitá zpráva ve věci sKarty (NRZP)

V ážení přátelé, dnes Vám píši velmi důležitou zprávu ve věci sKarty. Podle stanoviska paní poslankyně Jitky Chalánkové (TOP 09) a vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv, JUDr. Kateřiny Valchové je jisté, že současná právní úprava skutečně umožňuje, aby občan odmítl sKartu, pokud nechce využívat její platební funkci.

To znamená, že pokud Vám přijde dopis, ve kterém budete vyzváni k převzetí sKarty a máte platnou průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P až do 31. 12. 2015, nejste povinni převzít sKartu a Úřad práce Vám nemůže zastavit platbu dávek, které pobíráte. Doporučuji Vám proto, abyste Úřadu práce odepsali v tomto smyslu: „Vzhledem k tomu, že žádný zákon mi neukládá povinnost převzít sKartu a ani Vám neumožňuje zastavit výplatu dávek, které pobírám, Kartu sociálních systémů nechci a trvám na tom, abyste mi dávky, které pobírám, posílali stejným způsobem jako dosud.“

Na uvedeném odkazu http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/212411000371116/video/229910 je část pořadu Události ČT ze dne 16. 11. 2012, kde paní J. Chalánková i paní K. Valachová přesně vysvětlují jak je to s sKartou. Pokud Vám již končí platnost průkazky TP, ZTP a ZTP/P a jejich obnovení je podmiňováno vydáním sKarty, doporučuji Vám následující postup. Odmítněte sKartu stejným způsobem, tak jak je uvedeno výše, a zároveň žádejte o vydání papírové karty TP, ZTP nebo ZTP/P, která je zatavena do průhledné laminační fólie, dle vyhlášky č. 203/2012 Sb. Tuto vyhlášku Vám v příloze posílám. Zároveň Vám posílám náhledy jednotlivých papírových průkazek, abyste věděli, co máte dostat. Všechny Úřady práce mají tyto vzory a mají i zařízení na výrobu těchto papírových průkazek. Tato vyhláška byla vydána proto, že sKarty nebyly vydávány v průběhu prvního pololetí a bylo potřeba, aby průkazky mohly být prodlužovány či řešena jejich ztráta. Vyhláška č. 203/2012 má platnost do 31. 12. 2012, ale NRZP ČR bude usilovat o to, aby platnost vyhlášky byla prodloužena. Obdobně můžete postupovat i v případě, že budete nově žádat o průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P, případně o některou z dávek, které by měly být vypláceny sKartami.

Vážení přátelé,

v pátek 16. 11. 2012 se uskutečnilo jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO). Na tomto jednání jsem se oficiálně zeptal paní zmocněnkyně M. Šimůnkové co je pravdy na fámách, že jednotlivé poradní orgány Vlády ČR by již nebyly na Úřadu vlády ČR, ale sídlily by na jednotlivých ministerstvech. Paní M. Šimůnková mi tuto věc potvrdila s tím, že VVZPO by měl sídlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Musím říci, že pro NRZP ČR je tato věc zásadně nepřijatelná. VVZPO vznikl na základě iniciativy občanů se zdravotním postižením v roce 1991, a to na Úřadu vlády ČR proto, že problematika zdravotního postižení se dotýká všech sfér života člověka. Dnes víme již oficiálně tuto informaci, a proto Vás prosím o spolupráci a o pomoc. Vy všichni jste oporou NRZP ČR a jenom Váš hlas může změnit řadu věcí. Změnu postavení poradních orgánů vlády má v současné době na starosti místopředsedkyně vlády paní Karolina Peak a v konečné fázi o případné změně rozhodne vláda jako celek. Ministři by museli souhlasit s tím, že jednotlivé poradní orgány přejdou do jejich kompetence. Proto Vás prosím, abyste psali emaily předsedovi vlády P. Nečasovi (peak.karolina(zavináč)vlada.cz). Můžete psát i dopisy na adresu Úřad vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1. Považujeme přemístění VVZPO na MPSV ČR za praktickou likvidaci jeho úrovně a postavení. VVZPO sehrává zásadní úlohu v projednávání koncepčních materiálů o problémech osob se zdravotním postižením. Dává stanoviska k jednotlivým zákonům a spravuje společně s NRZP ČR Národní rozvojový program mobility pro všechny. Mimo to je informačním centrem. Má odborné komise, které jsou zaměřeny na vzdělávání OZP, pracovní uplatnění OZP, regionální problematiku OZP a další. Postupem let se nám podařilo vybudovat velmi silný a pracovitý orgán, který velmi významně pomáhá hnutí osob se zdravotním postižením a zprostředkovává kontakt mezi vládou a komunitou lidí se zdravotním postižením. Vedoucí sekretariátu VVZPO pan JUDr. Pavel Ptáčník je skutečným odborníkem a svoji práci vykonává velmi dobře a svědomitě. Proto Vás prosím, abyste psali vrcholným představitelům vlády, že nesouhlasíte s převodem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí. Bližší podrobnosti o práci VVZPO najdete na adrese http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/.

Vážení přátelé,

chtěl bych Vám všem, kteří jste se účastnili sobotní demonstrace občanských iniciativ na Václavském náměstí, poděkovat. Podařilo se nám během této akce nasbírat cca 1400 podpisů pod petici „Občané, braňte svoje nemocnice“. Sběr těchto podpisů byl prodloužen do 5. prosince 2012. Proto Vás prosím, abyste dál sháněli podpisy pod tuto petici. Petiční archy najdete na stránkách www.nrzp.cz. Zároveň také můžete využít elektronického hlasování.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

________________________ 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.