Jak si stěžovat na posudkovou službu ČSSZ a na Úřad práce (NRZP)

V ážení přátelé, v informaci č. 56 jsem Vám psal, že se NRZP ČR rozhodla Vám pomoci se situací, kdy při vyřizování žádostí o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dávky jsou nepřiměřené lhůty. Současná lhůta pro vyřízení těchto správních řízení se pohybuje, podle našich zkušeností, mezi 8 – 10 měsíci.

V příloze jsem Vám poslal právní rozbor správních řízení a možnosti obrany při nečinnosti úřadu, který vypracoval pan JUDr. Jan Hutař. Protože se na nás neustále obracíte s prosbou o vzor podání stížnosti na nečinnost úřadů v souvislosti s vyřizováním Vašich žádosti, vypracoval pan doktor J. Hutař dva vzory těchto podání, která máte v příloze této informace.

První stížnost je na nečinnost posudkové služby ČSSZ, protože nemusíte podávat stížnost pouze na Úřad práce. Stížnost na ČSSZ je vhodné podat v případech, kdy již bylo ÚP provedeno místní šetření, a Vy čekáte na posouzení Vašeho zdravotního stavu posudkovým lékařem, aby mohlo být jednání o žádosti ukončeno, a posudková komise Vás nechá čekat déle než třicet dní. Druhá stížnost je na nečinnost pobočky úřadu práce. Tu můžete uplatnit především tehdy, když ÚP nepředá včas dokumentaci Vaší žádosti lékařské posudkové komisi k dalšímu jednání.

Vážení přátelé trvá i naše výzva, abyste nám kopie Vašich podání na MPSV ČR  ve věci nečinnosti Úřadu práce ČR zaslali, tak, abychom měli přehled o počtu těchto podání. Opakovaně jsme v této věci jednali s MPSV ČR a vždy nám bylo řečeno, že pokud nejsou dodržovány správní lhůty, mají občané možnost se tomu bránit.

Věříme, že společným postupem dosáhneme nápravy současného neutěšeného stavu.

Přeji Vám všechno dobré

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

________________________________


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.