Když občané v nemocnici nejsou schopni zaplatit poplatky za lůžka (NRZP)

V ážení přátelé, dnes jsme se společně s prezidentem Svazu pacientů ČR a předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR obrátili na zástupkyni ombudsmana, paní Jitku Seitlovou s žádostí o spolupráci při řešení problémů ve zdravotnictví. Považujeme současnou situaci za dlouhodobě neudržitelnou.

Již máme případy, kdy občané ve velmi vážném zdravotním stavu odcházejí na revers z nemocnice, neboť nejsou schopni zaplatit poplatky za lůžka. MZ ČR vůbec není schopno reflektovat současnou situaci některých skupin občanů v přístupu ke zdravotní péči.

Pokud nemáte již prostředky na zaplacení poplatků v nemocnici, nebo na doplatky za léky, prosím, abyste se obraceli přímo na pana ministra L. Hegera, MZ ČR, Palackého nám. 4, 128 02 Praha 2 a žádali jej o zodpovězení otázky jak máte vzniklou situaci řešit. Ministerstvo je povinno podle správního řádu Vám do 30 dnů odpovědět. Současně budu rád, když mi kopii dopisu panu ministrovi pošlete na moji e-mailovou adresu v.krasa(zavináč)nrzp.cz. Zároveň bych velmi uvítal, kdybyste napsali telefonní a e-mailové spojení na Vás a napsali, zda byste souhlasili s tím, abychom mohli Váš příběh použít v médiích. Vím, že se všichni bojíte vystupovat v médiích, ale v dnešním světě to jinak nejde. Proto Vás prosím o odvahu. V příloze Vám posílám tiskovou zprávu, kterou jsme dnes odeslali do médií, abychom je informovali o čem chceme jednat s úřadem ombudsmana.

Vážení přátelé,

NRZP ČR je pobouřena situací při vyřizování žádostí o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dávky. Současná lhůta pro vyřízení těchto správních řízení se pohybuje, podle našich zkušeností, mezi 8 – 10 měsíci. Je to neudržitelný stav. Máme i případ, kdy lidé dříve zemřou, nežli se dočkají pomoci státu. V příloze Vám posílám právní rozbor jak postupovat, pokud není správní řízení ve věci žádosti o dávku nebo průkazku vyřízeno v zákonné lhůtě. NRZP ČR došla k názoru, že není možné dále tolerovat současný stav. Chápali jsme, že při přechodu na nový systém mohlo dojít k jakémusi zdržení ve správních řízeních. V současné době, kdy již uplynulo více jak půl roku od zavedení nového systému, se domníváme, že není důvod nedodržování správního řádu. Proto Vás prosím, abyste se bránili.

V příloze máte právní rozbor správních řízení a možnosti obrany při nečinnosti úřadu. Obecně platí, že správní lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, ve složitějších případech 60 dní. Pokud je potřeba znalecký posudek, nebo provést místní šetření, tak je možné prodloužit dobu správní řízení o dalších 30 dní. To znamená, že od podání žádosti by měl Úřad práce ČR rozhodnout maximálně do 90 dní. Pokud se tak nestane, doporučuji Vám, abyste se, v souladu se správním řádem, obrátili na nadřízený orgán Úřadu práce ČR, což je MPSV ČR, a to se žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu. Žádost je potřeba podat na MPSV ČR, odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. V právním rozboru máte popsáno co tato žádost musí obsahovat. MPSV ČR je povinno do 30 dní zjednat nápravu, a to buď tak, že ve věci rozhodne samo, nebo zjedná nápravu u příslušného úřadu, nebo rozhodne o tom, že Vaši žádost projedná jiný úřad. Vy byste v žádosti měli napsat jaké si představujete řešení. Nejlépe bude, aby byla zjednána náprava ve smyslu vyhovění žádosti. V případě, že MPSV ČR nerozhodne včas a nepodá Vám o tom zprávu, je možné podat správní žalobu. Správní žaloba by se v této věci vždy podala k Městskému soudu v Praze, neboť MPSV ČR má sídlo v Praze. NRZP ČR je připravena Vám v takovém případě pomoci s přípravou správní žaloby. U tohoto typu správních žalob se neplatí soudní poplatky a není potřeba ani, aby Vás zastupoval advokát.

Vážení přátelé,

velmi bychom uvítali, kdybyste nám kopie Vašich podání na MPSV ČR ve věci nečinnosti Úřadu práce ČR zaslali v kopii, tak, abychom měli přehled o počtu těchto podání. Opakovaně jsme v této věci jednali s MPSV ČR a vždy nám bylo řečeno, že pokud nejsou dodržovány správní lhůty, mají občané možnost se tomu bránit. Případně, že máme takové stížnosti posílat na MPSV ČR. Domníváme se, že je lepší, abyste přímo podávali stížnosti sami, neboť v takovém případě je ze zákona ministerstvo povinno co nejdříve vyřídit.

Věříme, že společným postupem dosáhneme nápravy současného neutěšeného stavu.

Přeji Vám všechno dobré.

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

___________________________ 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.