Průvodce změnami sociálního systému v roce 2012 (MPSV)

N avržené změny v sociálním systému by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Cílem je vytvořit efektivní systém správy veřejných prostředků určených pro sociální oblast a pomoc v samotném procesu administrace a vyplácení dávek. Nedojde tak ke snížení celkového objemu vyplácených prostředků na úkor příjemců dávek sociální ochrany, ale úspory bude dosaženo zjednodušením systému, jeho zlevněním a celkovým zefektivněním.

Cíle reformy:
 • efektivní zacílení a zajištění adresnosti sociálních dávek;
 • dosažení maximální možné účelnosti dávek;
 • zefektivnění práce orgánů státní správy;
 • snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb;
 • zkvalitnění systému péče o ohrožené děti;
 • podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi;

Návrhy novel zákonů v rámci sociální reformy v průběhu projednávání v PSP ČR:


Rodina

 • Státní sociální podpora (SSP)
  • Rodičovský příspěvek (RoP)
  • Přídavek na dítě
  • Dávky pěstounské péče
  • Sociální příplatek
  • Porodné
  • Pohřebné
  • Příspěvek na bydlení
 • Aktivity k podpoře rodiny (prorodinná opatření)
  • Nové formy služeb péče o děti v předškolním věku

Občan

 • Státní sociální podpora (SSP)
  • Příspěvek na bydlení
 • Životní a existenční minimum
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Nemocenské pojištění (NP)
  • Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) - PPM

Důchodce


Nezaměstnaný

 • Podpora v nezaměstnanosti (PvN)
 • Zaměstnanost
  • Zprostředkování zaměstnání a rekvalifikace
  • Kontrolní činnost
  • Změny v pracovněprávním vztahu
 • Veřejná služba a Veřejně prospěšné práce (VPP)
 • Agentury práce

OZP

 • Příspěvek na péči (PnP)
  • Příspěvek na péči
  • Nový způsob posuzování nepříznivého zdravotního stavu a stupně závislosti
 • Dávky pro OZP
  • Příspěvek na mobilitu
  • Příspěvek na zvláštní pomůcku
  • Průkaz OZP – karta sociálních systémů
 • Podpora zaměstnávání OZP
  • Příspěvek na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením
  • Změny v zaměstnávání OZP

OSVČ a zaměstnavatel

 • Podpora zaměstnanosti
  • Snížení administrativní zátěže zaměstnavatele
  • Změny v pracovněprávním vztahu


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.