Další kolo jednání ve věci přípravy vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti

M inulý týden se uskutečnilo další jednání s MPSV ČR ve věci přípravy vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti. Za NRZP ČR se zúčastnili J. Hrdá, T. Tesařová, J. Hutař a V. Krása. Početnou delegaci MPSV ČR vedl pan ředitel R. Čevela a přítomen jednání byl také pan náměstek MPSV ČR D. Kafka. Jednání trvalo více jak tři hodiny a nedošli jsme k žádnému závěru.

Základní problém je v tom, že připravovaná vyhláška není uzpůsobena na posuzování nároků na průkazky TP, ZTP a ZTP/P a dále na hodnocení nároků na příspěvek na mobilitu. Ministerstvo nechce ustoupit našim argumentům a obavám. Jsme přesvědčeni o tom, že ministerský návrh vyhlášky způsobí, že desetitisíce lidí nebudou mít nárok na průkazku, případně ztratí nárok na příspěvek na mobilitu. Další jednání je plánováno na 14. listopadu 2011 v odpoledních hodinách. Bohužel nás začíná tlačit čas, protože zákony budou v tomto týdnu schváleny a po podpisu pana prezidenta můžou kolem 20. listopadu vyjít ve sbírce zákonů. To znamená, že v této době už může MPSV ČR poslat do připomínkového řízení návrh vyhlášky a po jeho ukončení ji vydat. V každém případě budeme maximálně usilovat o to, aby vyhláška stanovila jasná kritéria pro posuzování nejen míry závislosti, ale i případné nároky na průkazky či na dávky.

V příloze níže je uvedena tisková zpráva z předání petičích archů petice „Ano charitě“. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za spolupráci při sběru podpisů pod tuto petici. Během necelého měsíce se podařilo shromáždit poměrně velký počet podpisů. Myslím, že je to dobrá společná práce.

Přeji Vám všechno dobré.
S pozdravem  
Bc. Václav Krása

____________________________________________
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 1. listopadu 2011

Dnes 1. listopadu 2011 byly předány předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavě Němcové podpisové archy pod peticí „Ano charitě“. Pod petici bylo celkem shromážděno 1 095 petičních archů s celkovým počtem 17 209 podpisů.

Předání u paní předsedkyně se zúčastnili paní Zuzana Baudyšová, paní Taťána Kudějová, paní Andrea Procházková, pan Václav Krása a pan Zdeněk Pšenica.

Mluvčí petičního výboru Václav Krása seznámil předsedkyni Poslanecké sněmovny s účelem petice. Účelem petice nebylo zabránit zdanění loterijních společností, ale ponechat dodatečný odvod pro neziskové organizace a nadace a nadační fondy. V současném vládním návrhu je, aby tyto prostředky byly příjmem obcí a státního rozpočtu. Pokud by tento návrh byl přijat, nadační fondy a nadace by nemohly obdržet žádné prostředky a došlo by z výraznému snížení podpory neziskového sektoru.

Paní Miroslava Němcová sdělila, že si uvědomuje složitost debaty o využití prostředků k výnosu loterií, a že tato debata stále ještě probíhá. Oznámila, že petici předá předsedkyni petičního výboru Poslanecké sněmovny, která vždy informuje před projednáváním příslušného zákona o tom, že k tomuto návrhu byla podána petice a s účelem této petice.

Za petiční výbor petice „Ano charitě“:
Václav Krása


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.