Prohlášení účastníků konference „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením aneb diverzita po česku“

D Dne 14. dubna 2011 se pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase, primátora hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. a předsedy výboru pro sociální politiku PSP ČR PhDr. Martina Vacka uskutečnila konference v rámci projektu OP LZZ „Diverzita pro osoby se zdravotním postižením“.
Účastníci konference doporučili formou závěrů z diskuse, hlavním organizátorům konference –
NRZP ČR, HK ČR, SČMVD a společnosti CVIV Ostrava, aby se maximálně snažili prosadit do
praxe následující opatření:

1) Získat pro problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením trvalou podporu a
pozornost medií včetně elektronických a propagovat využívání principů diverzity vůči osobám se
zdravotním postižením,

2) doplnit koncept CSR (corporate social resposibility) společenské odpovědnosti firem o
problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně aplikace systému diverzity a
Diverzity management,

3) propagovat příklady dobré praxe se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v českých
podnicích,

4) zvýšit motivační účinnost státní podpory zaměstnavatelů a jednotlivců ke zvýšení podílu
zaměstnaných a ekonomicky aktivních osob se zdravotním postižením,

5) zvláštním zákonem kodifikovat systém rehabilitace osob se zdravotním postižením, založený
na pojišťovacím základě, který umožní maximální využití pracovního potenciálu k ekonomické
aktivitě osobám po úrazech, nemocích či jinak získaném zdravotním postižení.

Účastníci konference jsou přesvědčeni o tom, že pokud se podaří prosadit tyto návrhy, lze odhadnout, že se v budoucích letech zvýší zaměstnanost osob se zdravotním postižením až o 20 %. Nutnou podmínkou úspěšnosti výše uvedených zásad je spolupráce s městy a obcemi, které mohou významným způsobem pomoci při zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a to například při vypisování veřejných zakázek, kde jednou z podmínek může být také zaměstnávání těchto lidí.

Za CVIV: Tomáš Sokolovský, za HK ČR: Michal Vokurka, za SČMVD: Karel Rychtář, za NRZP
ČR: Václav Krása.


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.