Otevřený dopis Republikového výboru NRZP ČR předsedovi vlády ČR

R Republikový výbor NRZP ČR projednal na svém zasedání 21. dubna situaci kolem sociální reformy. Konstatoval, že MPSV ČR nevypořádalo zásadní připomínky NRZP ČR k zákonům tvořícím sociální reformu. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou již zákony předány do Legislativní rady vlády, rozhodli se členové RV NRZP ČR oslovit otevřeným dopisem předsedu vlády ČR Petra Nečase.
Vážený předsedo vlády,

obracíme se na Vás v souvislosti s návrhy zákonů tvořících tzv. „sociální reformu“, které dne 14. 4. 2011 předal pan ministr Jaromír Drábek k projednání do Legislativní rady vlády. Tímto okamžikem se tyto předlohy zákonů de facto stávají návrhy vládními.

Vážený pane předsedo vlády, zásadně protestujeme proti způsobu jejich přípravy, projednání i vypořádání připomínek k nim. Přestože se jedná o principiální systémové změny, nebyly předloženy k projednání věcné návrhy zákonů. Tím se stalo, že zákony vykazují zásadní pochybení, rozpory a nejsou akceptovány odbornou ani laickou veřejností. Vypořádání připomínek jednotlivých připomínkových míst neproběhlo standardním způsobem. Většina připomínek, vzešlých z připomínkového řízení nebyla vůbec vypořádána. Návrhy zákonů byly do Legislativní rady vlády předloženy se zásadními rozpory s řadou rezortů – MMR ČR, MD ČR, MŠMT ČR, MV ČR a dalšími. Je samozřejmé, že nebyly vypořádány ani zásadní připomínky dalších míst včetně NRZP ČR.

MPSV ČR především neakceptovalo naše zásadní zpochybnění následujících návrhů:
-    zavedení sociální karty jako karty platební,
-    poskytování příspěvku na péči poskytovatelům péče, na rozdíl od současnosti, kdy je příjemcem osoba závislá na péči,
-    nový způsob posuzování míry závislosti na péči – 10 oblastí,
-    náš požadavek, aby finanční základnou pro dávky OZP nebyl rok 2010, ale rok 2009, tedy ještě před krácením dávek,
-    zrušení některých kompenzačních nástrojů pro podporu mobility OZP,
-    zásadně nesouhlasíme s vázáním přiznávání průkazky ZTP s přiznáním příspěvku na péči či mobilitu.

Vážený pane předsedo vlády, jako představitelé organizací osob se zdravotním postižením se na Vás obracíme s výzvou, aby se co nejdříve uskutečnilo Vaše setkání s představiteli NRZP ČR. Předložené návrhy zákonů významným způsobem mění filozofii podpory osob se zdravotním postižením v ČR a neodpovídají nejen mezinárodním Úmluvám, ale ani tradici ČR.

Za NRZP ČR: Václav Krása           
předseda NRZP


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.